O-STA

Otroški dodatek 2018: Varčevalnih ukrepov ne bo več

Otroški dodatek 2018 bodo ponovno prejemali starši iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Z novim letom pa se na centrih za socialno delo (CSD) postopno uvajajo tudi informativni izračuni in odločbe.

Imate zanimiv hobi ali pa dobro idejo? Kako ga oziroma jo spremeniti v dobičkonosen posel, razlagamo na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo. Če boste želeli dodatno zaslužiti, boste vsekakor morali poskrbeti za ustrezno registracijo dejavnosti oziroma ustanovitev podjetja, kar pa brezplačno lahko opravite pri nas.

Prijava na izobraževanje

Otroške dodatke trenutno prejema 249.000 otrok, njihova povprečna višina pa je 76 evrov na otroka. Po novem letu pa bo otroške dodatke prejemalo še dodatnih 45.000 otrok. Pravico do otroškega dodatka bodo namreč ponovno lahko uveljavile družine iz srednjega razreda, torej tiste, v katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša približno 1.020 evrov. Pravna podlaga za to je spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so ga poslanke in poslanci soglasno potrdili. Na ta način se odpravlja še zadnji varčevalni ukrep pri otroškem dodatku.

>>> Očetovski dopust 2018 bo trajal 30 dni

>>> Pomoč ob rojstvu otroka z letom 2019 v obliki dobroimetja

Najbolje je vloge za otroški dodatek 2018 oddati še decembra

Otroški dodatek 2018 bodo torej spet lahko prejemali tudi starši iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Tisti iz 7. dohodkovnega razreda bodo upravičeni do med 22,83 in 38,10 evra otroškega dodatka za malčka in osnovnošolca. Oziroma od 28,83 do 49,65 evra za srednješolca, zneski pa so odvisni tudi od števila otrok. V višjem dohodkovnem razredu otroški dodatki znašajo od 19,88 do 35,11 evra oziroma od 22,88 do 39,89 evra (podrobneje v tabeli).

Seveda pa starši ne smejo pozabiti oddati vloge. Če otroškega dodatka doslej niso prejemali, vlogo lahko oddajo od decembra 2017 naprej, torej mesec dni pred uveljavitvijo nove zakonodaje. Pravilo namreč je, da se pravica do otroškega dodatka prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Otroški dodatek 2018 starši uveljavljajo pri centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče. In sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Informativni izračun plače

Uvedba informativnih izračunov

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev daje tudi pravno podlago za začetek izdajanja t.i. informativnih izračunov.

Kot pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu, bodo z njimi vsi prejemniki pravic in subvencij že pred izdajo upravnega akta seznanjeni z vsemi za odločitev pomembnimi dejstvi in tudi z višino posameznih upravičenj, ki jim pripadajo po veljavni zakonodaji. Na tak informativni izračun bo stranka lahko podala ugovor, v nasprotnem primeru pa bo informativni izračun dobil naravo odločbe.

Potrjeni zakon predvideva tudi, da bodo morali prejemniki letnih pravic dajati vloge za njihovo podaljševanje samo še do konca novembra 2018. V prihodnje se bo vloge za letne pravice na CSD oddajalo samo enkrat, preverjanje izpolnjevanja pogojev za njihovo nadaljnje prejemanje pa bo avtomatično.

Letne pravice sicer so:

  • otroški dodatek,
  • znižano plačilo vrtca,
  • subvencija malice in kosila,
  • državna štipendija.

"Z navedenim bomo razbremenili državljane z odpravo obveznosti vlaganja vlog in preprečili prekinitve v izplačevanju pravic zaradi zamude pri vložitvah novih zahtevkov. Z informacijsko večjo avtomatizacijo postopkov na centrih za socialno delo pa bomo odpravili preveliko obremenjenost centrov z administrativno upravnimi postopki, da bodo imeli več časa za izvajanje in razvijanje dejavnosti, s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo socialne stiske posameznikov in družin," so pojasnili na ministrstvu.

Sistem informativnih izračunov za letne pravice bo v celoti začel delovati jeseni 2019, ko naj bi bil izdan prvi masovni paket informativnih izračunov. Tako bodo upravičenci do letnih pravic vsako jesen dobili na dom informativni izračun, dolžnosti vlaganja vlog pa bo ostala samo za prvo zaprosilo za pridobitev posamezne pravice in seveda za sporočanje sprememb.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki ministrstvo za delo otroški dodatek 2018 socialni transferji

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/12/14/otroski-dodatek-2018/