O-STA

Gradbeni zakon v uporabi z junijem 2018

S 1. junijem 2018 se bo začel uporabljati nov gradbeni zakon. Med drugim prinaša novosti glede pridobivanja gradbenega dovoljenja, pravne varnost za vlagatelje in nadzora ter opredeljuje legalizacijo neproblematičnih nedovoljenih gradenj.

Gradbeni zakon je skupaj z novima zakonom o urejanju prostora ter zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti del prenove zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve.

>>> Gradbeništvo v Sloveniji raste: Zakaj ne bi tudi vi zaslužili s katero izmed gradbenih dejavnosti? Ustanovitev podjetja je preprosta, ustrezne dejavnosti pa vam bodo pomagali izbrati referenti VEM točke Data. Kljub temu vam pred odprtjem podjetja priporočamo, da obiščete naše brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja. <<<

Prijava na izobraževanje

Enostavneje do gradbenega dovoljenja

Gradbeni zakon natančno ureja postopke, na podlagi katerih se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje. Za gradbeno dovoljenje bo tako potrebna manj obsežna dokumentacija, možno pa ga bo pridobiti po skrajšanem postopku. In sicer, če bo investitor predložil vso potrebno dokumentacijo, dokazila in mnenja.

Gradbeno dovoljenje bo prenehalo veljati, če investitor v petih letih od pravnomočnosti dovoljenja ne bo vložil popolne prijave začetka gradnje.

Za objekte z vplivi na okolje se bosta postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje združila. V enem postopku se bodo torej presojali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja.

Gradbeno dovoljenje pa ne bo potrebno za gradnjo enostavnih in začasnih objektov, vzdrževanje objektov in za rušitev.

Gradbeni zakon prinaša tudi boljši nadzor

Za izboljšanje nadzora nad gradnjami bo gradbeni zakon za gradnje, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, uvedel obveznost prijave začetka gradnje in seznanitev inšpekcije. Vlogo gradbene inšpekcije na gradbiščih naj bi okrepili, in sicer že med začetkom gradnje, predvsem pa v času gradnje.

Nad samo gradnjo bo bdel nadzornik, ki bo moral biti pooblaščeni arhitekt ali inženir in bo med drugim spremljal gradnjo na gradbišču, nadzoroval skladnost z dokumentacijo in izvajanje bistvenih zahtev.

>>> Regulirani poklici v arhitekturni in inženirski dejavnosti

Za nadzor nad gradnjo, za katero ni predpisano gradbeno dovoljenje, bodo pristojne občine. V občinah, ki ne bodo imele vzpostavljene občinske inšpekcije ali skupne občinske uprave, bodo tudi ta nadzor izvajali gradbeni inšpektorji, a najpozneje do 1. januarja 2020.

Mogoča bo tudi legalizacija nedovoljenih objektov

Gradbeni zakon prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj.

Potrebujete pravni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo!

Ana Marija Pavlovič, Data

Za neskladne objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo zakona in pri katerih bodo ugotovili, da so odstopanja od gradbenega dovoljenja glede na določbe zakona dopustne, bo mogoče vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja.

Če pa je objekt nelegalen ali če presega dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja, bo mogoče v petih letih od uveljavitve zakona vložiti zahtevo za njegovo legalizacijo.

Za nelegalne objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998, pa bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, kar pomeni, da ga lastniku ne bo treba porušiti.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki gradbeni zakon gradbeništvo gradbeno dovoljenje legalizacija nedovoljenih gradenj ustanovitev podjetja

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/12/27/gradbeni-zakon/