O-STA

Mikrokrediti za podjetja s problemskih območij

Javni sklad RS za podjetništvo je v Uradnem listu objavil javni razpis za dodelitev kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Mikrokrediti bodo na voljo za podjetja na problemskih območjih, kamor spada Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje ter Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Skupaj je na voljo 12 milijonov evrov.

>>> Evropska in nacionalna sredstva so odličen dodaten vir financiranja razvoja malih podjetij. Se vam zdi pot do njih pretežka? Tu smo, da vam pomagamo. Koristne informacije delimo na izobraževanju Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?, nudimo pa vam tudi individualno podjetniško svetovanje.

Mikrokrediti predstavljajo ugoden vir financiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij. Denarna sredstva naj bi bila namenjena za njihovo rast in razvoj. Ter za financiranje tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji so ohranitev delovnih mest in spodbujanje nastanka novih delovnih mest ter spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Komu so namenjeni mikrokrediti?

Skupno 12 milijonov evrov bo prek gospodarskega ministrstva zagotovil državni proračun, in sicer Mariboru z okolico 4,22 milijona evrov, Pomurju 3,24 milijona evrov, Pokolpju 2,59 milijonov evrov ter Hrastniku, Radečam in Trbovljam 1,95 milijona evrov.

Zainteresirana podjetja bodo lahko vlogo oddala na osem prijavnih rokov. In sicer na roke 1. februar, 1. marec, 1. april in 1. maj 2018 za povrnitev upravičenih stroškov, nastalih med 1. decembrom 2017 in 5. julijem 2018. Skrajni rok črpanja bo 30. junij 2018.

Na roke 1. junij, 1. julij, 1. september in 1. oktober 2018 pa za upravičene stroške med 1. aprilom in 5. decembrom 2018. Skrajni rok črpanja bo 30. november 2018.

Podjetjem mikrokrediti v višini do 25.000 evrov

Podjetja bodo dobila od 5000 do 25.000 evrov kredita. Porabila ga bodo lahko za materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva. Obrestna mera bo fiksna in bo znašala 1,1 odstotka letno. Najkrajša ročnost kredita bo 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice bo šest mesecev in se bo štel v odplačilno dobo kredita.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/02/mikrokrediti-za-problemska-obmocja/