O-STA

Pokojninska doba tudi za obdobje neplačanih prispevkov

Zadnja sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) spreminja tudi, kako bo urejena pokojninska doba za tiste zavarovance, ki jim delodajalci niso plačevali prispevkov.

>> Želite imeti sami popoln nadzor nad plačevanjem svojih prispevkov? Odločite se za samozaposlitev! Katere so prednosti, ki jih ima samozaposlitev pred zaposlitvijo? Vse informacije o tem, kako poteka registracija podjetja, dobite na brezplačnem skupinskem svetovanju.

Pisali pa smo že tudi o tem, kako se bodo v letošnjem letu spremenili pogoji za upokojitev.

Pokojninska doba kljub neplačilu vseeno upoštevana!

Da bi bila pravna varnost delavcev večja, je bila sprejeta sprememba, ki določa poseben način upoštevanja obdobij, za katera prispevki za pokojninsko zavarovanje niso bili obračunani, čeprav bi morali biti.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo na podlagi evidenc, s katerimi razpolaga po prejemu podatkov iz Finančne uprave RS, posredoval obvestilo delodajalcu in zavarovancu, za katerega delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja. V njem bo poziv delodajalcu, da mora izplačati plačo delavcu, če je še ni, in predložiti obračun davčnega odtegljaja. Zavarovanca pa bodo obvestili o obdobju, za katerega njegov delodajalec ni obračunal prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in o posledicah, ki jih bo imel zaradi tega, ker mu delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja. Hkrati ga bodo pozvali, da se izreče o višini in prejemu plače.

Vse skupaj bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje posredoval tudi Fursu in Inšpektoratu RS za delo.

Sprememba z namenom zaščite delavcev

"Obdobja, na katero se nanaša obvestilo, se upoštevajo v pokojninsko dobo, ne glede na to, da prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso niti obračunani, niti plačani," pojasnjujejo na ZPIZu.

FURS bo sicer v okviru davčnega nadzora uvedel postopek o prekršku proti takim delodajalcem, ki niso izplačali plače in niso predložili obračuna davčnega odtegljaja.

Globe za delodajalce bodo znašale od 3.000 do 20.000 evrov, za manjše delodajalce od 1.500 do 8.000 evrov ter od 450 do 1.200 evrov za delodajalca posameznika. Prav tako bo z od 450 do 2.000 evri kaznovana tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Konec minulega leta je sicer Furs že izvedel poostren nadzor nad plačevanjem prispevkov za socialna zavarovanja pri delodajalcih. Delodajalcem, ki ne oddajajo REK obrazcev in ne plačujejo prispevkov svojih zaposlenih, pa za neplačevanje grozi ne le visoka globa (do 30.000 evrov), ampak tudi zaporna kazen do treh let!

>> O obveznostih delodajalcev govorimo tudi na naših izobraževanjih - pridružite se nam na Abecedi poslovanja in na Funkcijah za podjetnike!

Pokojninska doba pa bo s to spremembo omenjenega zakona priznana tudi tistim zavarovancem, ki so si jo del dobe plačevali prostovoljno.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/04/pokojninska-doba-tudi-za-obdobje-neplacanih-prispevkov/