O-STA

Upokojevanje 2018: novi pogoji

Upokojevanje 2018 - novo leto prinaša spremenjene pogoje in nekaj sprememb za vse tiste zaposlene, ki se nameravajo v letošnjem letu upokojiti.

Če vas čaka le še nekaj let do upokojitve, pa je morda zdaj pravi čas da končno uresničite tudi svojo podjetniško idejo! Pridružite se nam na izobraževanju o tem, kako svoj hobi izpopolniti in z njim tudi zaslužiti!

>> Zadnja leta pred upokojitvijo so idealen trenutek za izpolnitev podjetniških ambicij - odprite svoj popoldanski s. p.! S. p. imate lahko odprt tudi po upokojitvi, vendar v tem primeru prejemate nekoliko nižjo (delno) pokojnino.

1. Upokojevanje 2018 z novimi starostnimi pogoji.

Ženske bodo morale, glede na leto 2017, delati 4 oziroma 6 mesecev dlje, moški 4 mesece dlje.

Upokojevanje 2018 za ženske:

Prikaži 10 25 50 100 zapisov

Išči:

StarostPokojninska doba
59 let in 8 mesecev
(+ 4 mesece glede na 2017)
40 let brez dokupa
(+ 4 mesece glede na 2017)
64 let
(+ 6 mesece glede na 2017)
najmanj 20 let
65 let (enako kot v letu 2017)najmanj 15 let zavarovalne dobe
Uredi

Prikazujem 1 do 3 od 3 zapisov

Pred.Nasl.

Upokojevanje 2018 za moške:

Prikaži 10 25 50 100 zapisov

Išči:

StarostPokojninska doba
60
(+ 4 mesece glede na leto 2017)
40 let brez dokupa
65 let
(enako kot v letu 2017)
najmanj 15 let zavarovalne dobe
Uredi

Prikazujem 1 do 2 od 2 zapisov

Pred.Nasl.

2. Znižanje starosti pri starostni pokojnini.

Mogoče pa je tudi upokojevanje pri nekoliko nižji starosti.

Starost je mogoče znižati za skrb za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima državljanstvo RS. Starostna meja se zniža za šest mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke ter za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do tega znižanja je upravičena le ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva.

Starost je mogoče znižati tudi za dve tretjini dejanskega trajanja obveznega služenja vojaškega roka.

Prav tako pa je starost mogoče znižati zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti in sicer za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta.

Pravico do starostne pokojnine je sicer mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti zaradi dela na delovnih mestih z benificirano delovno dobo in pri osebnih okoliščinah, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem (štetje zavarovalne dobe s povečanjem oziroma s prišteto dobo).

3. Predčasna upokojitev.

Za ženske je mogoča pri 59 letih in 8 mesecih s 40 leti pokojninske dobe in pri 60 letih in 40 letih pokojninske dobe za moške.

>> S pravo podjetniško idejo lahko pridete do svobode tudi pred upokojitvijo. Pridružite se nam naskupinskem svetovanju pred ustanovitvijo podjetja in se seznanite s prvimi koraki v svet podjetništva!

4. Izračuni za upokojevanje 2018.

Višina starostne pokojnine se bo letos izračunala za 15 let zavarovalne dobe za ženske v višini 29 odstotkov od pokojninske osnove plus za 1,38 odstotka za vsako leto pokojninske dobe. Moškim bo ob enakem odmernem odstotku za 15 let zavarovalne dobe prištetih še 1,25 odstotka za vsako leto pokojninske dobe.

5. Vdovska pokojnina.

Vdova oziroma vdovec bo lahko izkoristil upokojevanje 2018 pri starosti 56 let (lani 55 let in 6 mesecev).

6. Nove odmere za vse, ki so se v zavarovanje vključili prostovoljno!

Konec minulega leta je bila sprejeta sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2018.

Zaradi te spremembe bodo lahko vsi uživalci pokojnine, ki so bili pred 31. 12. 2012 del dobe prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zahtevali novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa!

"Takšno odmero lahko zahteva tudi uživalec delne pokojnine, uživalec sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanec, ki se mu izplačuje 20 % pokojnine," so sporočili iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nov izračun pokojnine zahtevajte čimprej, saj se bo vsem, ki bodo to storili do 30. junija 2018, upoštevalo spremenjeno stanje od 1. 1. 2018 dalje, ostalim pa z naslednjim mesecem od vložitve.

In kaj sploh morate narediti, preden se odločite za upokojevanje 2018?

Na ZPIZ lahko sicer tudi vnaprej dobite izpis pokojninske dobe, ki vam lahko pomaga pri izračunu, kdaj se boste lahko upokojili.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/03/upokojevanje-2018-novi-pogoji/