O-STA

Roki za dohodnino 2017 v letu 2018 za fizične osebe

Zagotovo je 5. februar pri dohodnini datum, ki ga pozna največ fizičnih oseb. Takrat se namreč izteče rok za oddajo vloge za vzdrževane družinske člane. Vendar pa so za mnoge pomembni tudi drugih roki za dohodnino 2017.

(V spodnji seznam niso vključeni roki za dohodnino, ki so pomembni za kmete. Zanje bomo prispevek z roki za dohodnino 2017 objavili jutri).

Pomembni roki za dohodnino 2017 v letu 2018!

15. januar

· Zavezanci morajo v skladu z roki za dohodnino oddati zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka za oddajanje v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov. Najemodajalci lahko namesto normiranih stroškov v višini 10 odstotkov namreč uveljavljate dejanske stroške, ki ste jih imeli z oddajanjem svojega premoženja.

5. februar

· Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Sem sodijo otroci, zakonci ali zunajzakonski partner, razvezani zakonec zavezanca, starši oziroma posvojitelji zavezanca in drugi člani kmečkega gospodinjstva. Za lani znaša olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra. Sama vloga je letos spremenjena.

->> Ste si že izračunali, kaj se vam najbolj izplača?

Informativni izračun dohodnine za leto 2017

Izračun dohodnine 2017 - olajšava za otroke

· Ta dan je tudi rok za oddajo zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi dejanskih stroškov. Gre za zmanjšanje davčne osnove pri študentskem delu ali delo preko pogodb avtorskega in civilnega prava za stroške prevoza na delo in iz dela, službenih poti in nočitev.

28. februar

· Izteče se rok za napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Od leta 2016 je rok za oddajo te napovedi za mesec in pol daljši zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku se je rok namreč prestavil na konec februarja.

· Izteče se rok za napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah.

· Prav tako se na ta dan izteče rok za napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in kuponov. Prav tako se na ta dan izteče rok za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in od dividend.

3. april

· Izteče se rok za napoved za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov. Gre za dodatni davek, ki je bil uveden za čas finančne in gospodarske krize, in sicer na dohodke fizičnih oseb, ki vodijo posle ali nadzorujejo poslovni subjekt. Pri tem se za poslovni subjekt šteje pravna oseba, ki je od države prejela poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela država.

15. junij

· Do tega datuma morajo vse fizične osebe, ki so v letu 2017 prejele kakršenkoli dohodek prejeti informativni izračun dohodnine. Prejele ga bodo ne glede na to, ali bodo morale plačati dohodnino ali ne (tudi študentje, kmetje, itn.) oziroma ne glede na znesek dohodka.

31. julij

· Če zavezanec ne dobi informativnega izračuna dohodnine, je dolžan sam oddati napoved za odmero dohodnine. Zavezanci morajo sami oddati napoved za odmero dohodnine, če izračuna niso prejeli na dom do 15. junija.

· Ta dan se izteče tudi rok za oddajo napovedi za dohodke iz tujine, če jih niste napovedali med letom!

31. december

· Izteče se rok za oddajo zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije. Za leto 2017 se je rok že iztekel 31. decembra 2017.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/09/roki-za-dohodnino-2017-v-letu-2018/