O-STA

Dohodnina za kmete 2017

Posamezniki s statusom kmeta morajo za plačilo dohodnine sami poskrbeti, da Finančni upravi RS pravočasno sporočijo vse potrebne podatke. Dohodnina za kmete je odvisna od katastrskega dohodka in drugih dohodkov pa tudi od tega, ali bodo uveljavljali kakšne dodatne olajšave (za investiranje, povračila trošarin ...)

Vodnik po pomembnih datumih v zvezi z dohodnino in olajšavami smo pripravili tudi za vse ostale fizične osebe.

->> Ste si že izračunali, kaj se vam najbolj izplača?

Izračun dohodnine 2017 - olajšava za otroke

Dohodnina za kmete - pomembni roki

31. januar

· Zavezanci morajo oddati obračun pavšalnega nadomestila. Gre za predstavnike kmečkih gospodinjstev, ki imajo prihodke obdavčene po katastrskem dohodku.

· Zavezanci morajo oddati vlogo za prijavo pridelave vina izven Slovenije.

5. februar

· Na ta dan je potrebno oddati vlogo za olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

3. april

· Na ta dan se izteče rok za priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v skladu s pravilnikom, iz leta 2016. V skladu s pojasnili Finančne uprave RS gre za predelavo lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov iz osnovne dejavnosti, ki so sicer del dopolnilnih dejavnosti na kmetij, obravnavajo pa se kot dejavnost malega obsega. Sem sodijo nerazkosane in razkosane klavne živali, moka in drugi mlevski izdelki, maslo, kisla in sladka smetana, kislo mleko in podobno, siri, vloženo in drugače shranjeno saje in zelenjava, sadni in vinski mošt, sadni sirupi in podobno, kis, jedilna olja (razen oljčnega), ipd.

30. junij

· Oddati je potrebno zahtevek za vračilo trošarine za goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za fizične osebe. Vlogo lahko vložijo vsi nosilci kmetijskega gospodarstva in so normativno porabili vsaj 540 litrov energentov za kmetijsko zemljišče in gozd in vsaj 150 litrov energentov za gozd ter lahko to dokažejo.

16. julij

· Do tega datuma morajo kmetje oddati vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Slovenije.

· Isti dan se izteče rok za oddajo vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč. Gre za uporabnike kmetijskih zemljišč, ki nimajo pravice do uporabe kmetijskih zemljišč na podlagi pravnega naslova na podlagi katastra, ampak imajo sklenjeno pogodbo z dejanskim lastnikom, ki bi moral plačati dohodnino od katastrskega dohodka. Hkrati je potrebno do tega dne oddati tudi vlogo za uveljavljanje oprostitve za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka, za tiste zavezance za plačilo dohodnine od katastrskega dohodka, ki svoja zemljišča oddajajo.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/10/dohodnina-za-kmete-2017/