O-STA

Neplačana doba upokojencem upoštevana ves čas

Že pred 1. 1. 2018 so se vsa obdobja, čeprav delavcem niso bili obračunani ali plačani prispevki, štela v pokojninsko dobo. Neplačana doba je bila upoštevana ves čas. Tako bo tudi vnaprej, so pojasnili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

->> Pred ustanovitvijo vsakega dobrega podjetja je najprej obstajala dobra podjetniška ideja. Zagotovo imate tudi vi kakšno! Ali veste, kako bi jo razvili v svoj posel in odprli svoje podjetje?

Neplačana doba je bila in bo upoštevana, zagotavlja ZPIZ

Zakonodaja je bila spremenjena zato, da bodo obdobja, za katera delavcem v delovnem razmerju delodajalci neupravičeno niso obračunali ali plačali prispevkov tudi v prihodnosti upoštevana pri upokojevanju.

Do sedaj se je upokojencem neplačana doba štela v pokojninsko dobo na osnovi evidenc nosilca zavarovanja, torej na podlagi podatkov matične evidence zavarovancev o obdobjih zavarovanja. V letu 2018 pa bo vzpostavljena evidenca o obračunanih in plačanih prispevkih, zato se bodo ti podatki črpali iz nje. Če zakonodaja ne bi bila spremenjena, zaradi formalnih določb Zakona o o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) tako upoštevanje ne bi bilo mogoče.

Vse navedeno sicer velja in je veljalo le za delavce v delovnem razmerju, ne pa tudi za druge kategorije zavarovancev (samozaposlene, družbenike, kmete, ...), opozarjajo na ZPIZ.

Opozorimo naj tudi na to, da je neplačevanje prispevkov zaposlenim kaznivo dejanje. Delodajalcem, ki ne oddajajo REK obrazcev in ne plačujejo prispevkov svojih zaposlenih, ne grozi le visoka globa (do 30.000 evrov), ampak tudi zaporna kazen do treh let!

Za obdobja, ko prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso bili plačani, pa ti delavci nimajo podatka o plači oziroma osnovi, od katere bi se izračunala pokojninska osnova. Zato se, pojasnjujejo na ZPIZ, to obdobje preskoči. V tem primeru se nato pri izračunu pokojnine upošteva prvo naslednje leto, za katero obstajajo podatki o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki.

Neplačana doba lahko pokojnino tudi zviša, trdi ZPIZ

"To torej pomeni, da ni nujno, da bi bil posameznik zaradi neupoštevanja plač za posamezno koledarsko leto prikrajšan pri višini izračuna pokojninske osnove in to zlati ne takrat, ko plača v teh letih ni bila najvišja," dodajajo na ZPIZ. Zaradi neupoštevanja teh plač se lahko pokojninska osnova morebiti celo zviša.

Višina pokojnine je sicer odvisna predvsem od odmere, ki se izračuna iz pokojninske osnove. To tvori mesečno povprečje plač določenega števila najugodnejših let zaposlitve; število let je odvisno od pogojev, ki veljajo v letu upokojitve. Za leto 2018 bodo pokojnine novim upokojencem obračunali od 24 najugodnejših zaporednih let. Pokojnine se nato vsako leto tudi usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/10/neplacana-doba-upokojencem-upostevana-ves-cas/