O-STA

Cepljenje proti gripi v boniteto

Cepljenje proti gripi lahko delodajalec brezplačno in brez obračuna bonitete zagotovi za svoje zaposlene le, če mora cepljenje zagotoviti skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Zakaj ni cepljenje proti gripi izključeno iz bonitet?

Na nekaterih delovnih mestih delovne razmere zahtevajo cepljenje proti gripi. V teh primerih ga delodajalec lahko zagotovi in tudi plača, brez da bi za to obračunal boniteto.Taka delovna mesta določa izjava o varnosti, ki jo mora v skladu z zakonodajo izdelati in sprejeti vsak delodajalec. Izjava temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju. Oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Ne glede na to, ali delodajalec predpiše obvezno cepljenje ali ne, to avtomatično ne pomeni, da se delodajalčevo plačilo cepljenja, ne šteje v boniteto. Na Finančni upravi RS pojasnjujejo, da se v boniteto plačilo za cepljenje ne šteje le, če je cepljenje zaposlenih povezano z ugotovljivo možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter na tej podlagi pripravljene ocene tveganja.

V nasprotnem primeru mora delodajalec za cepljenje proti gripi zaposlenim obračunati boniteto.

Bonitete so vse ugodnosti v obliki proizvodov, storitev ali druge ugodnosti v naravi, ki jih delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu.

Cepljenje proti gripi letos 14 evrov

V letošnjem letu stane en odmerek za cepljenje proti gripi za zdrave odrasle osebe 14 evrov. Skupaj stane cepljenje proti gripi z dvema odmerkoma 28 evrov.

->> Izognite se nejasnostim pri plačevanju stroškov za službene poti! Pridružite se nam na izobraževanju o potnih nalogih! Vanj smo že vključili tudi zadnje zakonodajne spremembe!

Po odprtju podjetja morajo podjetniki sicer ob oceni tveganja, ki jo zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) pripraviti tudi nekatere druge interne akte podjetja.

Delodajalec sicer lahko vlaga v zdravje zaposlenih, saj mora od leta 2014 sprejeti tudi program za promocijo zdravja na delovnem mestu. Če programa ne sprejme, delodajalcem grozijo tudi visoke globe! Ali se stroški za aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu štejejo v boniteto pa je odvisno tudi od tega, za kako visok znesek gre.

DOSTOPNO NA: https://data.si/blog/2018/01/09/cepljenje-proti-gripi-v-boniteto/