O-STA

Za Furs je bilo 2017 dobro leto

Za Finančno upravo RS je dobro leto, saj so po prvih znanih podatkih v letu 2017 pobrali za skoraj milijardo - natančno 920 milijonov - evrov več denarja za vse blagajne javnega financiranja kot leto prej. V letu 2017 so tako skupaj pobrali za 15.530 milijonov evrov vseh davščin. To je za 6,3 odstotkov več kot v letu 2016. Dokončni podatki bodo sicer znani v začetku februarja letos.

Na gospodarsko rast, ki pozitivno tudi na pobrane davke, in na priložnosti, ki jih prinaša smo že opozarjali, saj se bo pozitiven trend po napovedih nadaljeval tudi v letošnjem letu. Prepričani smo, da je zdaj primeren trenutek za odprtje podjetja!

->> Tukaj smo zbrali tudi pet dobrih razlogov!

Dobro leto na vseh koncih

Iz Fursa poročajo, da so bili v letu 2017 prihodki na vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev višji kot v letu 2016.

Prispevki za socialno varnost (za zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja) so narasli za 6,5 odstotka oziroma 300 milijonov evrov. Predvsem v blagajni ZPIZ in ZZZS je bilo tako skupaj vplačanih 6 milijard evrov.

Davki na dohodek in dobiček so narasli za kar 11 odstotkov. "Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata davek na dohodek od pravnih oseb z 167 milijoni evrov več vplačil oziroma s 27,8 odstotno rastjo," pravijo na Fursu. Za 5,7 odstotka več kot leto prej so pobrali tudi dohodnine (118 milijonov evrov več).

Velik porast so zabeležili tudi pri domačih davkih na blago in storitve. Pobrali so za 6,8 odstotka več DDV in 2,2 odstotka več trošarin.

Kot podjetnik se sicer lahko na začetku poslovanja odločite, ali boste postali zavezanec za DDV ali ne, v nekaterih primerih pa je seveda to tudi obvezno.

->> Kdaj moram postati zavezanec za DDV? Kakšne so podjetnikove ostale obveznosti? Pridružite se nam na Abecedi poslovanja.

Izboljšanje kulture plačevanja davkov in prispevkov

"Finančna uprava RS zadnja leta ugotavlja velik porast deleža prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti tako pri predlaganju obračunov in prijavljanju obdavčljivih prihodkov kot pri plačevanju," izpostavljajo na Fursu. Dodajajo, da se delež prostovoljno plačanih dajatev povečuje bolj kot je letni prirast plačanih prihodkov.

Prostovoljno plačanih obveznosti v letu 2017 je bilo kar 95 odstotkov! Izboljšanje na tem področju pripisujejo tako gospodarski rasti kot tudi prizadevanjem Fursa. Sem štejejo izboljšanje storitev za davkoplačevalce, povečanje avtomatične izmenjave podatkov, ukrepov izterjave in sistematičnih ter ciljnih nadzorov.

Konec minulega leta je bilo tako pod drobnogledom obračunavanje prispevkov za zaposlene delavce ter oddajanje REK obrazcev.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo računovodstvo

Oznakeavtorski članki davki dobro leto furs gospodarska rast odprtje podjetja prispevki za socialna zavarovanja

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/15/za-furs-2017-dobro-leto/