O-STA

Amortizacija osnovnih sredstev

Osnovna sredstva z uporabo trošimo, s tem pa nastaja strošek, ki ga imenujemo amortizacija. Predstavlja obrabo oziroma potrošnjo osnovnega sredstva in zmanjšuje njegovo nabavno vrednost.

>>> Kako se obračuna amortizacija, na primerih razložimo na Abecedi poslovanja. Pridružite se nam!

Kaj je amortizacija?

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj. Slednje določa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov oziroma opravljanju storitev in ga bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto). Najpogosteje so to zemljišča, zgradbe, vozila, pohištvo, stroji in različna druga oprema.

Amortizacija je v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) opredeljena kot znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizirljivo sredstvo in je tedanji strošek.

Amortizirljiva sredstva pa so tista, ki:

 • se uporabljajo v obdobju, daljšem od poslovnega leta,
 • imajo omejeno dobo koristnosti, ter
 • so namenjena uporabi pri proizvajanju ali dobavljanju proizvodov in storitev, se posojajo drugim za plačilo ali se posedujejo iz drugih razlogov.

Metodologija izračuna mesečne amortizacije:

amortizljiva vrednost (nabavna vrednost) x stopnja amortizacije / 12

>>> Pri izračunu potrebujete nasvet strokovnjaka? V podjetju DATA vam nudimo kakovostno računovodsko svetovanje.

Kakšne so najvišje letne amortizacijske stopnje?

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) kot odhodek priznava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin. Pri tem je dopustno uporabljati zgolj metodo enakomernega časovnega amortiziranja ter spodaj navedene najvišje letne amortizacijske stopnje.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

 • Za gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami: 3%.
 • Za dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin: 6%.
 • Za opremo, vozila in mehanizacijo: 20%.
 • Za dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti: 33,3%.
 • Za računalniško, strojno in programsko, opremo: 50%.
 • Za večletne nasade: 10%.
 • Za osnovno čredo: 20%.
 • Za druga vlaganja: 10%.

>>> Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov za to je vodenje svojega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeamortizacija amortizacijske stopnje avtorski članki opredmetena osnovna sredstva računovodsko svetovanje slovenski računovodski standardni

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/24/amortizacija-osnovnih-sredstev/