O-STA

Zakon o zdravilstvu še vedno velja!

Konec preteklega leta se je spremenil Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost. Iz spiska zdravilskih dejavnosti, ki jih ureja Zakon o zdravilstvu, so po novem črtane nekatere dejavnosti, ki jih podjetniki pogosto registrirajo. Denimo refleksoterapija. Kaj se torej spreminja za podjetnike, ki se ukvarjajo z zdravilskimi dejavnostmi?

>>> Že dolgo razmišljate o tem, kako bi s svojim hobijem kaj dodatno zaslužili? Potem je naše brezplačno izobraževanje Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo pravo za vas!

Zakon o zdravilstvu ostaja v veljavi

Čeprav so se v javnosti pojavile govorice o nasprotnem, Zakon o zdravilstvu (ZZdrav) še vedno velja. Na to so nas opozorili tudi na Ministrstvu za zdravje.

Pojasnili so nam, da "s črtanjem določenih dejavnosti te niso več opredeljene kot zdravilske metode in ne sodijo več pod okrilje zakona o zdravilstvu, kar pomeni, da osebe ne potrebujejo licence za zdravilca, in posebnega dovoljenja za opravljanje zdravilske dejavnosti."

Zdravilske metode niso več:

 • šamanizem
 • multidimenzionalna terapija
 • akupresura
 • akupunkturna masaža po Penzel-u
 • aurikuloterapija
 • ajurvedska masaža
 • elektroakupunktura po dr. R. Voll-u
 • manualna terapija
 • metoda Voll
 • refleksoterapija
 • bioenergoterapija
 • radiestezija
 • reiki

Podjetniki, ki opravljajo dejavnost denimo refleksoterapije, jo lahko izvajajo še naprej, pod pogoji, ki veljajo za storitvene dejavnosti (dejavnost za nego telesa). Dejavnost se mora izvajati skladno s 3. členom Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.

Kako se morajo organizirati zdravilci, ki želijo kot podjetniki opravljati dejavnost?

Zakon o zdravilstvu pa morajo upoštevati tisti posamezniki, ki nameravajo opravljati katero izmed dejavnosti, ki so ostale na seznamu zdravilskih dejavnosti.

Zakon o zdravilstvu določa, da zdravilsko dejavnost lahko opravlja na podlagi dovoljenja zbornice oziroma ministrstva za zdravje domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Fizična oseba lahko opravlja zdravilsko dejavnost kot:

 • samostojni podjetnik posameznik ali
 • posameznik, ki samostojno izvaja zdravilsko dejavnost in ima veljavno licenco, pridobljeno skladno z navedenim zakonom.

Družba (ustanovitev d.o.o.) lahko opravlja zdravilsko dejavnost, če ima ustrezne prostore in opremo za izvajanje zdravilske dejavnosti ter zdravilsko dejavnost izvaja zdravilec z veljavno licenco. V prostoru, kjer se dejavnost izvaja, mora biti na vidnem mestu objavljeno ime zdravilca, zdravilska dejavnost, ki jo izvaja in cenik zdravilskih storitev.

>>> Če bi želeli registrirati katero izmed zdravilskih dejavnosti, se oglasite na VEM točki Data. Svoj termin si lahko rezervirate prek kontaktnega obrazca!

Kako lahko tujci, ki odprejo podjetje pri nas, opravljajo homeopatsko dejavnost?

Homeopatska dejavnost je ena izmed tistih, ki so še vedno uvrščene med zdravilske dejavnosti. Zanje torej veljalo pravila, ki jih določa Zakon o zdravilstvu.

Homeopatijo lahko izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete, pridobljena znanja iz homeopatije, kiropraktike ali osteopatije, in veljavno licenco, pridobljeno skladno z Zakonom. Zakon o zdravilstvu pa v 36. členu določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravilec za pridobitev prve licence, ti so:

 • za homepatijo kot navedeno diploma medicinske fakultete,
 • usposobljenost za izvajanje posameznega zdravilskega sistema ali zdravilske metode,
 • aktivno znanje slovenskega jezika, na dvojezičnih območjih pa tudi jezika narodne skupnosti,
 • da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.

Tujec, ki bi v Sloveniji želel odpreti podjetje, ki bi se ukvarjalo s homeopatijo, mora torej med drugim aktivno govoriti slovenski jezik.

>>> Če tudi vas zanima ustanovitev podjetja, obiščite naše brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki ministrstvo za zdravje refleksoterapija ustanovitev podjetja zakon o zdravilstvu zdravilske dejavnosti

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/26/zakon-o-zdravilstvu-se-vedno-velja/