O-STA

Andrej Andoljšek konec marca zaključuje mandat predsednika uprave Gorenjske banke

Kranj, 30. januarja - Nadzorni svet Gorenjske banke je na včerajšnji seji obravnaval in tudi potrdil pobudo Andreja Andoljška, predsednika uprave Gorenjske banke, za predčasni zaključek mandata in sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Andrej Andoljšek bo mandat oziroma delo v banki zaključil ob izteku prvega četrtletja, to je 31. marca 2018. Da zagotovi nemoteno poslovanje, je skladno z zakonskimi določili in merili za prevzem funkcije nadzorni svet že imenoval nadomestnega člana oziroma novega predsednika uprave, in sicer Davida Benedeka, sedanjega predsednika nadzornega sveta banke. Mojca Osolnik Videmšek ostaja članica uprave banke.

Andrej Andoljšek, ki je bil na čelo uprave Gorenjske banke za petletno obdobje imenovan 20. junija 2014, je odločitev o predčasnem zaključku mandata sprejel zlasti v luči pričakovanih sprememb v lastništvu, posledično pa v načinu vodenja in delovanja banke.

Vodenje banke je kot tedanji predsednik nadzornega sveta Gorenjske banke, kot nadomestni član oz. predsednik uprave, sicer prevzel že v januarju 2014, ko je bila banka med drugim soočena tudi z Odredbo Banke Slovenije o ugotovljenih 328 milijonih potencialnega kapitalskega primanjkljaja.

Banka ga je odpravila brez državne pomoči, temeljito je prenovila svoje delovanje ter izboljšala svojo poslovno uspešnost. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je tako ustvarila 10,4 milijona evrov operativnega dobička pred slabitvami in davki ter 4,7 milijona evrov neto dobička. Uspešna pa je bila tudi na ravni celotnega lanskega leta, o čemer bo poročala po obravnavi poslovnih rezultatov na naslednji seji nadzornega sveta. V primerjavi z letom prej je povečala vse ključne kategorije prihodkov, navkljub rasti pa ohranja visoko kapitalsko ustreznost in močan likvidnosti položaj.