O-STA

Minimalna, izhodiščna in osnovna plača

Minimalna plača je najnižje plačilo za opravljeno delo, ki ga sme prejeti delavec, ki pri delodajalcu v Sloveniji delo opravlja za poln delovni čas. V letu 2018 minimalna plača znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. Kaj pa sta izhodiščna in osnovna plača?

Informativni izračun plače

>>> Kaj pa vi radi počnete v prostem času? Z vašimi hobiji namreč lahko dodatno zaslužite!Registracija podjetja oziroma ustrezne dejavnosti je preprosta! Oglasite se pri nas, v podjetju DATA.

Osnovna plača

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec je pri plači dolžan upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Osnovna plača je torej bruto plača delavca brez dodatka za delovno in poslovno uspešnost ter brez drugih dodatkov, kot je denimo delo preko polnega delovnega časa. ZDR-1 pravi, da se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Iz bruto zneska si znesek plače, ki ga boste prejeli na vaš račun, zaposleni lahko enostavno izračunate z našim kalkulatorjem. >>> Informativni izračun plače

Izhodiščna plača

Izhodiščna plača je najnižji znesek plače, ki ga lahko prejme delavec glede na stopnjo njegove izobrazbe. Njena višina je določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti.

Izraz povprečna plača pa se najpogosteje pojavlja v povezavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji.

Minimalna plača

Minimalna plača je najnižja z zakonom predpisana mesečna plača, ki jo lahko prejema delavec za delo za polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmeren del minimalne plače.

>>> Delovni čas: Delavec ne sme delati več kot 56 ur na teden

Minimalna plača zajema:

  • osnovno plačo delavca za določen mesec,
  • del plače za delovno uspešnost in
  • drugi dodatki z izjemo dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

V minimalno plačo prav tako ne sodijo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (kilometrina, dnevnice, regres za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade).

>>> Regres - komu pripada?

>>> Kdaj delavcu pripada jubilejna nagrada?

Minimalna plača od januarja 2018 dalje znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. V posameznih kolektivnih pogodbah pa je lahko določen višji znesek minimalne plače.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki izhodiščna plača minimalna plača osnovna plača pogodba o zaposlitvi zakon o delovnih razmerjih zdr-1

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/30/minimalna-izhodiscna-in-osnovna-placa/