O-STA

Uredba o ravnanju z embalažo: nove obveznosti za podjetnike

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. Vpisati se morajo v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). In sicer do 31.1.2018 oziroma v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

>>> Tudi vas zanima ustanovitev podjetja oziroma registracija s.p.? Potem je Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja seminar, ki ga morate obiskati.

Kakšne novosti prinaša Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?

Z novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet, a ne plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je sicer pričela veljati 8. 7. 2017.

>>> Podjetniki, katere so še novosti v letu 2018, preverite v prispevku Novoletne spremembe za podjetnike.

Kdo se mora registrirati?

Podjetnik se mora registrirati, če daje embalažo v promet kot embaler ali pridobitelj embaliranega blaga. Oziroma kot proizvajalec ali pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embalerjem (t. i. servisna embalaža), in ne plačuje okoljske dajatve.

To pomeni, da morajo za registracijo poskrbeti podjetja, ki kot dejavnost embalirajo ali pakirajo blago pod svojo blagovno znamko ali ga polnijo v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.

V evidenco pa se morajo vpisati tudi vsa podjetja, ki nabavijo embalažo, denimo kartonske škatle, od slovenskega podjetja ali podjetja iz katere druge države EU, z namenom, da vanjo zapakirajo svoje izdelke.

Obvezno bo tudi letno poročanje

Poleg nujnega vpisa v evidenco pa bodo morala podjetja o embalaži, ki jo z opravljanjem svoje dejavnosti dajo na slovenski trg, voditi tudi lastno evidenco. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet, bodo morali prvič poročati v letu 2019 (za leto 2018).

Letno poročilo mora vsebovati podatke o:

  • masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora);
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (25. člen uredbe - skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 36. členom uredbe);
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo (prvi odstavek 26. člena uredbe).

Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Kot smo že omenili, bodo podjetja prvič morala poročati za leto 2018. In sicer do 31. marca 2019. Obveznosti vpisa v evidenco in oddaje letnega poročila so oproščena le tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

>>> Omenjeno evidenco morate voditi tudi samostojni podjetniki, ne glede na to, ali ste normiranci ali ne. Kakšne posebnosti pri poslovanju imate normiranci, razlagamo na našem izobraževanju.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakearso avtorski članki odpadna embalaža okoljska dajatev uredba o ravnanju z embalažo ustanovitev podjetja

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/31/uredba-o-ravnanju-z-embalazo-in-odpadno-embalazo/