O-STA

Dodatek za veliko družino: Zaenkrat cenzus še ostaja

V letošnjem letu si lahko starši obetajo nekaterih sprememb na področju družinskih prejemkov. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) so pripravili spremembo zakona, ki ponovno uvaja pomoč ob rojstvu otroka kot univerzalno pravico, kar pomeni, da bodo do nje upravičeni starši novorojenčkov ne glede na materialni položaj družine. To pa ne velja za dodatek za veliko družino.

>>> Bi se samozaposliti, a ste v dvomih, kaj to pomeni za vaše prihodke? Vse informacije dobite na našem brezplačnem izobraževanju Prednosti in slabosti samozaposlitve. Registracija s.p. pa se lahko v celoti povsem enostavno opravi na VEM točki DATA.

Pomoč ob rojstvu otroka za vse starše

V predlagani noveli se odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280 evrov, do nje pa bodo upravičeni vsi otroci, rojeni po 1. 1. 2018. Sprostitev te pravice bo pomenila tudi razbremenitev centrov za socialno delo. Postopek bo namreč enostavnejši, brez ugotavljanja materialnega položaja družine.

Novela s 1. 1. 2019 uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd..

>>> Otroški dodatek 2018: Varčevalnih ukrepov ne bo več

Komu pripada dodatek za veliko družino?

Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Do dodatka je upravičen eden od staršev. Pogoji za pridobitev pa so naslednji:

  • da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji,
  • da dejansko živijo v Republiki Sloveniji,
  • in da izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (to je 659,30 evra na družinskega člana).

Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, ponavadi aprila. Za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Kako uveljavljati dodatek za veliko družino, si lahko preberete v prispevku o dodatku za veliko družino v preteklem letu.

Nakup vinjete za velike družine

Novela uvaja tudi novo pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine.

Nov člen zakona pravi, da je eden od staršev, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila, uveljavil pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance podjetniške novice podjetništvo zakonodaja zanimivosti

Oznakeavtorski članki dodatek za veliko družino mddsz pomoč ob rojstvu otroka zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/02/05/dodatek-za-veliko-druzino/