O-STA

Izračun minimalne plače

Prav gotovo ste že preizkusili naš kalkulator za izračun plače. Vsekakor je zelo uporaben predvsem takrat, ko vas zanima, koliko denarja boste prejeli na svoj račun. Torej, ko je treba iz bruto zneska, ki ga najpogosteje omenjajo delodajalci, preračunati neto znesek. Ni pa povsem razumljivo, zakaj pride do odstopanj, če posameznik z njim želi opraviti izračun minimalne plače.

Informativni izračun plače

>>> Če bi radi zaslužili več, vam na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo razkrijemo, kako lahko svoje hobije spremenite v dobičkonosen posel.

Minimalno plačo Mednarodna organizacija dela definira kot "minimalen znesek, ki ga je delodajalec obvezan plačati delavcu za določeno obdobje dela in ki ne more biti zmanjšan ne s kolektivnim sporazumom in ne s pogodbo". Pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave pri nas določa Zakon o minimalni plači.

Namen zakonsko določene minimalne plače je delavce zaščititi pred neupravičeno nizko plačo. Minimalna plača naj bi, kot pojasnjujejo na Mednarodni organizaciji dela, zagotavljala zaslužek, ki pokrije življenjske stroške vsem, ki so zaposleni. Obenem minimalna plača pomaga zagotavljati tudi pravičen in enakopraven delež rezultatov gospodarskega napredka.

>>> Poznate razliko med minimalno, izhodiščno in osnovno plačo?

Izračun minimalne plače z našim kalkulatorjem

Minimalna plača letos znaša 842,79 evra bruto oziroma 638,42 evra neto. Če bruto znesek vnesete v naš kalkulator za izračun plače, ta izračuna, da bo nakazilo na računu znašalo približno 593 evrov. Zakaj torej naš kalkulator za izračun minimalne plače ne pokaže pravega neto zneska?

Informativni izračun plače

Kalkulator upošteva najnižjo osnovo za izračun prispevkov za socialno varnost. Ta za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018, znaša 855,72 evra. Torej je osnova višja od minimalne plače, zato pride do odstopanj.

Kdo opravi izračun minimalne plače?

Delavec, ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, ima pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače. Če dela za krajši delovni čas, mora prejeti vsaj sorazmerni del minimalne plače.

Pri določitvi minimalne plače se upošteva:

  • rast cen življenjskih potrebščin,
  • gibanje plač,
  • gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast,
  • gibanje zaposlenost.

Formulo za izračun minimalne plače, ob upoštevanju zgoraj navedenega, vsako leto pripravijo na Ministrstvu za delo. Minister, pristojen za delo, je namreč v skladu z zakonom tisti, ki mora vsako leto do konca januarja določiti višino minimalne plače. Pred njeno določitvijo se mora posvetovati s socialnimi partnerji.

Predstavniki sindikatov in delodajalec se letos niso strinjali s formulo za izračun minimalne plače, ki jo je predstavila ministrica dr. Anja Kopač Mrak. A ker niso uspeli pripravili enotnega predloga, je ministrica konec januarja določila minimalno plačo za leto 2018 v višini 842,79 evra bruto. V ta znesek pa se ne vštevajo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance podjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki izračun minimalne plače izračun plače minimalna plača zakon o minimalni plači

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/02/19/izracun-minimalne-place/