O-STA

Si.Mobil vključil GSM 1800

Sistem mobilne telefonije v frekvenčnem spektru 1800 MHz najprej v Ljubljani – Še bolj zmogljivo SI.MOBILovo omrežje

SI.MOBIL, slovenski operater mobilne telefonije, je v svoje omrežje GSM vključil sistem GSM 1800, ki deluje v frekvenčnem spektru 1800 MHz. Sistem za zdaj deluje v Ljubljani, kasneje pa ga bo SI.MOBIL glede na potrebe uporabnikov in svoje razvojne načrte ter v skladu s koncesijsko pogodbo širil še na druga območja v Sloveniji.

Uporabniki SI.MOBILovega omrežja, ki uporabljajo ustrezne telefone (ki omogočajo uporabo storitev tako v omrežju GSM 900 kot GSM 1800), avtomatično uporabljajo obe omrežji. Sistem med njima preklaplja sam, in sicer glede na proste zmogljivosti omrežja in kar najboljšo prepustnost.

SI.MOBIL je eden izmed operaterjev, ki so od države dobili koncesijo za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije v sistemu GSM 1800. Koncesijsko pogodbo z vlado, ki je koncesije podelila za obdobje petnajst let, je podpisal v začetku januarja letos. Sistem GSM 1800 ponuja enake funkcije kot »klasični« GSM, ki deluje v frekvenčnem območju 900 MHz. Zaradi manjšega dometa pa je še posebej primeren za območja, kjer je poselitev gostejša.

Z zagonom sistema GSM 1800 bistveno pred rokom, ki ga je določila vlada, to je 18 mesecev po podpisu koncesijske pogodbe, bo SI.MOBIL z dodatnimi frekvencami še izboljšal zmogljivost svojega omrežja GSM in povečal prepustnost sistema GPRS, ki ga prav zdaj začenja preizkušati med svojimi uporabniki.