O-STA

Odmera letnega dopusta najkasneje do konca marca

Delodajalec mora delavcu zagotoviti pravico do letnega dopusta. Odmeri mu ga na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri tem pa upošteva tudi morebitne kolektivne pogodbe in interne akte, ki ga zavezujejo. Odmera letnega dopusta mora biti delavcu izročena v pisni obliki najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.

>>> Iščete priložnosti za dodaten zaslužek? Obiščite naše brezplačno izobraževanje Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Odmera letnega dopusta

Vsak, ki sklene pogodbo o zaposlitvi - za nedoločen čas, določen čas, polni ali krajši delovni čas - pridobi pravico do letnega dopusta. Celoten dopust delavec pridobi delavec, če dela celo leto, v nasprotnem primeru pa mu pripada sorazmerni del. In sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. S pravico do dopusta delavec avtomatično prejme tudi pravico do regresa.

Odmera letnega dopusta mora biti pripravljena v skladu z ZDR-1. Delodajalec pa mora pri tem upoštevati tudi kolektivne pogodbe, ki ga zavezujejo, določila svojih internih atkov in pravilnikov ter določila pogodb o zaposlitvi. Odmera letnega dopusta za tekoče koledarsko leto mora biti opravljena najkasneje do 31. marca, delavec pa mora biti o številu prostih dni obveščen pisno.

ZDR-1 določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki ne sme biti krajši od štirih tednov. Predpisuje tudi nekaj dodatnih dni dopusta. V večji meri pa so ti urejeni v posameznih kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo delodajalce.

Več o tem si lahko preberete v prispevku Ali veste, koliko dopusta vam pripada?.

Koriščenje letnega dopusta

Koriščenje prostih dni, ki jih predvideva odmera letnega dopusta, vedno poteka v dogovoru med delavcem in delodajalcem.

Delavec dopust lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta.

Pri tem velja opozoriti, da je lahko v kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko v naslednje koledarsko leto delavec prenese manj dni dopusta kot je določeno v ZDR-1.

Če niste prepričani, do kdaj lahko koristite lanski letni dopust oziroma niste prepričani, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo pravno svetovanje na Dati.

>>> Ustanovitev podjetja je na VEM točki DATA povsem preprosta! Pred tem pa preverite, kakšne sploh so prednosti samozaposlitve.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki letni dopust odmera letnega dopusta pravno svetovanje regres zdr-1

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/14/odmera-letnega-dopusta/