O-STA

DDPO: Katere davčne olajšave lahko uveljavljate?

Rok za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) za leto 2017 je 3. april 2018. Podjetja, društva in zavodi lahko pri obračunu DDPO uveljavljate davčne olajšave in si na ta način znižate davčno osnovo.

>>> Samostojni podjetniki, ste že pripravili davčni obračun? Če potrebujete pomoč, obiščite našo delavnico Zaključna bilanca 2017.

Katere davčne olajšave lahko uveljavljate pri DDPO?

Skladno z VIII poglavjem Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je možno davčne olajšave za DDPO uveljavljati za naslednje namene:

 • vlaganja v raziskave in razvoj,
 • investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva (olajšava za investiranje),
 • zaposlovanje,
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • donacije.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v višini 100 % za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Morebitni neizkoriščeni del davčne olajšave lahko zavezanec uveljavlja naslednjih 5 let. Če so vlaganja v raziskave in razvoj financirana iz sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU, olajšave ni možno uveljavljati.

Olajšava za investiranje

Zavezanec lahko pri obračunu DDPO uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v določeno opremo in v neopredmetena sredstva.

Za opremo se ne štejejo:

 • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme,
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Za neopredmetena sredstva se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Če so so tovrstne investicije financirane iz sredstev proračunov (lokalnih skupnosti, države RS ali EU) ter imajo naravo nepovratnih sredstev, se olajšava ne more uveljavljati. Prav tako je mogoče morebitni neizkoriščeni del olajšave uveljavljati v naslednjih petih davčnih obdobjih.

Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, če:

 • prej kot v treh letih proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil olajšavo, ali
 • proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let.

>>> Imate dodatna vprašanja na področju davčne zakonodaje? Brez skrbi, naši svetovalci vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si in pripravili vam bomo ponudbo za davčno svetovanje.

Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove pri obračunu DDPO za zaposlovanje invalidov, vajencev, dijakov ali študentov in za osebe, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let (55.b člen, 56. in 57. člen ZDDPO-2).

Zmanjšanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe lahko uveljavlja, ko na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, če so izpolnjeni pogoji iz 55.b člena ZDDPO-2.

Olajšava se pri obračunu DDPO lahko uveljavlja tudi v primeru, ko zavezanec sprejme vajenca, dijaka ali študenta. Olajšava je v tem primeru možna v višini plačila tej osebi, če plačilo ne presega 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

>>> Odprtje podjetja prinese kar nekaj obveznosti. Če želite res dobro spoznati vse vidike poslovanja, obiščite Abecedo poslovanja.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezanec delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij, vendar:

 • največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in
 • največ do zneska 2.390 evra letno.

Olajšava za donacije

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove pri DDPO za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg olajšave v višini 0,3 odstotka obdavčenega prihodka lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini do 0,2 % za izplačila:

 • za kulturne namene,
 • prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki davčne olajšave davčni obračun ddpo furs zaključna bilanca

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/15/ddpo-davcne-olajsave/