O-STA

Regres 2018: Kdaj in v kakšni višini mora biti izplačan?

Regres 2018 bo znašal najmanj 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres 2018 svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija.

>>> Imate zanimiv hobi ali pa dobro idejo? Kako lahko z njim/njo dodatno zaslužite, izveste na našem brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Minimalna višina regresa

Višina regresa je zakonsko določena. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč predpisuje najnižji znesek regresa - delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu (ki ima pravico do letnega dopusta) najmanj v višini minimalne plače. Ta za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2018 dalje znaša 842,79 evra bruto. To pomeni, da mora najmanj toliko znašati tudi letošnji regres. Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti pa sicer lahko določa tudi višji regres.

>>> Delodajalci in zaposleni, imate vprašanje vezano na regres 2018? Nudimo vam pravno svetovanje!

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost je 70 odstotkov povprečne plače v RS za predpretekli mesec. Zadnji znani podatek o višini povprečne plače je objavljen na straneh Statističnega urada.

Regres 2018 v primeru krajšega delovnega časa

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. To pomeni, da ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Delovni čas nima vpliva na pravico do letnega dopusta, lahko pa ima vpliv na pravico do regresa oziroma na njegovo višino. ZDR-1 določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega regresa za letni dopust.

Razen v primerih, ko dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Torej, če ima delavec denimo skrajšan delovni čas zaradi starševstva, mu pripada celotni regres.

Rok za izplačilo regresa

Regres 2018 se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija 2018. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v tekočem koledarskem letu in delavec v tem koledarskem letu ne bo pridobil pravice do celotnega letnega dopusta, do 1. julija tekočega koledarskega leta dolžan izplačati tolikšen del regresa za letni dopust, kolikor znaša pridobljeni sorazmerni del do 1. julija. Preostali del (sorazmernega) regresa za letni dopust pa mu mora izplačati najkasneje do konca tekočega koledarskega leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja. Več o tem si lahko preberete v prispevku Nakazilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju.

>>> Vas zanima ustanovitev podjetja? Postopek predstavljamo na brezplačnem Skupinskem svetovanju, medtem ko prednosti samozaposlitve lahko spoznate na seminarju Prednosti in slabosti samozaposlitve.

Regres 2018 v javnem sektorju

Z letom 2018 se za vse zaposlene v javnem sektorju, tudi tiste z višjimi plačami, uveljavi regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma.

Ministrstvo za javno upravo je sredi januarja letos izdalo pojasnila glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018. V omenjenem dokumentu pojasnjujejo, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, zato bo treba javnim uslužbencem izplačati regres 2018 v višini minimalne plače.

Doslej je namreč veljalo, da so javni uslužbenci, ki so bili uvrščeni v višji plačni razred, dobili nižji regres kot tisti, ki so prejemali nižje plače.

Regres 2018 za upokojence

Višina letnega dodatka oziroma regresa za upokojence je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V letošnjem letu bodo upokojenci dobili največ 410 evrov, najmanj pa 100 evrov regresa. Koliko bo znašal regres 2018 za posamezno višino pokojnine, preverite v prispevku Regres za upokojence 2018. Regres 2018 bodo sicer upokojenci dobili skupaj julijskimi pokojninami, torej 31. julija.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki izplačilo regresa regres 2018 zdr-1

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/19/regres-2018/