O-STA

Obračun DDPO morajo oddati tudi vsa društva

Obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) morajo poleg podjetij oddati tudi vsa društva. Tudi tista, ki niso imela nobenih prihodkov. Obračun DDPO je treba Finančni upravi RS (Furs) predložiti najkasneje do 3. aprila 2018 (do polnoč).

Kako mora društvo voditi poslovne knjige?

Splošno pravilo je (26. člen Zakona o društvih), da društvo poslovne knjige vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Kljub temu pa zakonodaja dopušča, da ob izpolnjevanju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo. To pa lahko vodi društvo samo. Vodenje enostavnega knjigovodstva se namreč da naučiti na praktični delavnici, ki jo izvajajo računovodski strokovnjaki podjetja Data. Ta pa ni primerna le za društva, ampak tudi za samostojne podjetnike.

>>> Več o ustanovitvi društva in vodenju poslovnih knjig si lahko preberete v prispevku Društvo: Kako mora voditi knjige?. Koristno znanje pa lahko dobite tudi na izobraževanju Abeceda poslovanja.

Vsa društva morajo oddati obračun DDPO

Obračun DDPO morajo oddati tudi vsa društva, ne glede na to, ali so imela prihodke ali ne, opozarjajo na Fursu.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 9. členu sicer ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Med njimi so lahko tudi društva.

Nepridobitne organizacije so oproščene plačila DDPO iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti oziroma v delu opravljanja nepridobitne dejavnosti, tako da davek plačajo le od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Društva uveljavljajo oprostitev davka iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti v obračunu DDPO. In sicer tako, da iz celotnih prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida, izvzame prihodke od nepridobitne dejavnosti ter dejanske ali sorazmerne stroške te dejavnosti (27. člen ZDDPO-2).

Zavezanec izvzame nepridobitne prihodke v polju 2.1 obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki je priloga 1 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Obračun DDPO pa (v polju 6.1) daje zavezancu izbiro med dvema načinoma izvzema. Bodisi izvzema dejanske nepridobitne odhodke bodisi izvzema določen delež celotnih odhodkov, pri čemer za razdelitev uporabi delež nepridobitnih prihodkov v vseh prihodkih zavezanca.

Zavezanec, ki izvzema dejanske odhodke mora za ta namen zagotoviti analitično ustrezno knjigovodsko spremljanje svojega poslovanja, vključno z opredelitvami ključev, po katerih deli (splošne) stroške, ki se ob svojem nastanku vsebinsko nanašajo tako na pridobitno kot na nepridobitno dejavnost.

>>> DDPO: Katere davčne olajšave lahko uveljavljate?

Društva morajo predložiti tudi letna poročila

Društva Ajpesu prek posebne aplikacije predložijo:

  • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za javno objavo),
  • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).

Natančnejša navodila so na voljo na Ajpesovi spletni strani.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo

Oznakeajpes avtorski članki furs letno poročilo obračun ddpo

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/19/obracun-ddpo-morajo-oddati-vsa-drustva/