O-STA

Opozorilo delodajalcem pri zaposlovanju tujcev

Delodajalec, ki lahko v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, lahko v okviru opravljanja te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo z nekaterimi kategorijami tujcev. Na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) opozarjajo, na kaj morajo biti delodajalci pri zaposlovanju tujcev še posebej pozorni.

>>> Delodajalec mora poskrbeti za varstvo in zdravje svojih delavcev. Zagotoviti jim mora ustrezno usposabljanje - izvajamo ga tudi v podjetju DATA. Obvezno pa mora tudi načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Delodajalci morajo pri zaposlovanju tujcev upoštevati predpise

Na ZRSZ ugotavljajo, da se v postopkih pridobivanja soglasij k enotnemu dovoljenju in pridobivanja delovnih dovoljenj pojavljajo tudi delodajalci, ki tuje delavce zagotavljajo oziroma posredujejo k drugim delodajalcem.

Potrebujete kadrovsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Zato delodajalce opozarjajo na zakonske predpise. Ti določajo, da je prepovedano opravljanje drugega dela kot tistega, za katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve podano soglasje. Oziroma za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo.

Za posredovanje delavcev je potrebno dovoljenje ministrstva

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku je vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Delo pa potem delavec opravlja pri drugem delodajalcu - uporabniku.

Dejavnost lahko opravlja vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci zaradi zagotavljanja njihovega dela uporabniku. Pridobiti mora dovoljenje za opravljanje dejavnosti pri Ministrstvu za delo. Biti pa mora tudi ustrezno registrirana v poslovnem registru in vpisana v register domačih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje te dejavnosti. Oziroma v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb.

Delodajalec, ki v skladu z zakonom lahko opravlja omenjeno dejavnost, lahko v okviru opravljanja dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo z nekaterimi kategorijami tujcev, opozarjajo na ZRSZ.

Omenjene kategorije so naslednje.

  • Tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi modre karte EU.
  • Tujci, za katere je bilo v postopku izdaje/podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne odobritve podano soglasje za (samo)zaposlitev ali delo.
  • Tujci, ki imajo v skladu s tem zakonom prost dostop na trg dela.

Delodajalci torej ne morejo pridobivati delovnih dovoljenj in soglasij za tujce ter delavcev posredovati oziroma zagotavljati drugim delodajalcem. Razen v primerih, opredeljenih v zakonu. Če pri razumevanju delovnopravne zakonodaje potrebujete kakovosten nasvet, vam v podjetju DATA nudimo pravno svetovanje.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijekadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki pogodba o zaposlitvi pravno svetovanje zaposlovanje tujcev zrsz

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/20/opozorilo-pri-zaposlovanju-tujcev/