O-STA

Dodatek na delovno dobo kot del plače

Ko boste v svojem podjetju zaposlili sodelavce, boste morali poskrbeti tudi za to, da bodo dobili ustrezno plačilo za svoje delo. Med drugim jim boste morali izplačati dodatek na delovno dobo, ki pa je lahko tudi del plače.

Na splošno velja, da morate kot delodajalec izplačati ob plačah vse dodatke, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Za dodatek na delovno dobo zakon napotuje na kolektivne pogodbe, ki veljajo za ustrezno dejavnost. Ob tem lahko sprejmete tudi splošne akte delodajalca, ki lahko dodatke urejajo še natančneje. Nenazadnje pa lahko dodatke opredelite tudi v pogodbi o zaposlitvi posameznega sodelavca.

>>> Ali vašim delavcem glede na kolektivno pogodbo pripada še kakšen dodatek?

Dodatek na delovno dobo kot del plače

Dodatek na delovno dobo je v omejenih predpisih opredeljen kot nek odstotek od osnovne plače, ki jo prejema delavec. Lahko gre za dodatek na delovno dobo pri delodajalcu ali skupno delovno dobo delavca.

Ker že zakon o delovnih razmerjih dodatek določa, se delavec in delodajalec ne moreta pravno zdržno dogovoriti, da npr. delavec tega dodatka ne prejme. Ne moreta zaobiti niti kolektivne pogodbe v tem smislu, da bi se dogovorila, da delavcu pripada nižji dodatek od predpisanega.

Vendar pa se lahko odgovorita, da je dodatek za delovno dobo del plače. Lahko ga torej v pogodbi o zaposlitvi določita tako, da je zajet v plači, vendar pa nato ni posebej viden na plačilni listi. V pogodbi o zaposlitvi se torej določi ustrezno višja bruto plača, ki že vsebuje tudi dodatek na delovno dobo. Vsekakor pa morajo biti ob tem delavcu že zagotovljene minimalne pravice, ki mu pripadajo.

Dodatek na delovno dobo: kolektivna pogodba ali splošni akti!

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, mora višino dodatka na delovno dobo opredeliti v svojih splošnih aktih ali s sklepom delodajalca. Pri tem mora upoštevati primerljive kolektivne pogodbe, ki so sorodne oziroma blizu njegovi dejavnosti. Pri določanju dodatka na delovno dobo torej niste niti v tem primeru svobodni toliko, kot se morda zdi na prvi pogled.

Pri pripravi internih aktov vam lahko pomagajo tudi naši pravniki. Preverite ponudbo za pravno svetovanje , v pomoč pa vam bo tudi prispevek o obveznih internih aktih podjetja.

Morda ni odveč tudi opozorilo, da delo delavca s krajšim delovnim časom ne vpliva na dodatek za delovno dobo. Če delavec torej dela deset let in od tega pet let s krajšim delovnim časom, mu pripada dodatek za delovno dobo za deset let. Višina dodatka, ki se, ko ni izražen kot del plače, običajno obračuna v nekem odstotku, pa je obračunano sorazmeren z (nižjo) osnovno plačo zaradi skrajšanja delovnega časa.

Za izračun dodatka na delovno dobo se upošteva število dopolnjenih let delovne dobe. Običajno se delodajalci odločijo, da bodo, če delavec dopolni polno leto delovne dobe v sredini meseca, že ta tekoči mesec šteli kot dopolnjen.

>>> Katere dodatke še morate upoštevati pri plačah svojih zaposlenih?

Če se v svojem novem podjetju pripravljate na zaposlovanje sodelavcev, vas bo zagotovo zanimalo tudi, kakšen strošek boste imeli s posamezno plačo. Pri izračunu si lahko pomagate z našim kalkulatorjem za izračun plače!

>>> Izračun plače: Enostavno iz bruto v neto

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance kadri podjetništvo pravo računovodstvo

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/23/dodatek-na-delovno-dobo-kot-del-place/