O-STA

'pOSEBNE zgodbe' izobraževanja in usposabljanja

Projekti programa Erasmus+ so pozitivne zgodbe v sistemu izobraževanja in usposabljanja, ki tako v nacionalnem kot evropskem kontekstu razvijajo, povezujejo, širijo, ozaveščajo in nadgrajujejo znanje, kompetence, posameznike in institucije. So osrednji promotorji evropskega skupnega prostora, skupnih poti in ciljev. V slovenski izobraževalni prostor vnašajo novosti, spremembe in svež pogled, potreben za nadaljnji razvoj.

ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Od leta 2007 je v projektih EU programov sodelovalo 76 % vseh slovenskih osnovnih šol, skupaj so prejeli več kot 7 mio EUR sredstev. Mednarodno sodelovanje osnovnih šol pozitivno vpliva na motiviranost učiteljev za uvajanje sprememb in novosti v poučevanje in uporabo raznolikih metod.

"Če ne bomo zaradi mladih in skupaj z njimi stopili na vlak, ki pelje v jutri, svojega pedagoškega poslanstva ne bomo mogli opraviti, vstopnico za to vožnjo pa nam med drugim zagotovo prinašajo sprotno učenje, povezovanje, sodelovanje in izmenjava znanj."

Učiteljica OŠ

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

V obdobju 2007-2016 je v projektih programa EU sodelovalo več kot 200 različnih organizacij za izobraževanje odraslih, skupaj so prejele več kot 4 mio EUR sredstev. Mednarodno sodelovanje organizacij za izobraževanje odraslih pozitivno vpliva na pripadnost zaposlenih skupnim ciljem, večjo kolegialnost in dialog med njimi.

"Mednarodno sodelovanje je vsekakor odlična priložnost za izboljšanje medkulturnih kompetenc tako izobraževalcev odraslih kot tudi internacionalizacije organizacij. Hkrati pa vedno spodbudi pozitiven razmislek in zavedanje tako o potrebah kot tudi o dobrih praksah, ki jih organizacije že izvajajo."

Maruša Bajt, CMEPIUS

Dodatne informacije: Petra Bevek, CMEPIUS

Tel.: 01 620 94 78, e-pošta: petra.bevek@cmepius.si