O-STA

Mario Henjak imenovan za predsednika uprave Gorenjske banke

NS Gorenjske banke je za predsednika uprave imenoval gospoda Maria Henjaka. Mandat mu nastopi z dnem pridobitve dovoljenja Banke Slovenije, za katerega je že zaprosil.

Na svoji 60. seji je NS Gorenjske banke za predsednika uprave banke imenoval gospoda Maria Henjaka. Po pridobitvi licenc bo uprava tričlanska, poleg gospoda Henjaka, bosta delo nadaljevala dosedanja članica uprave gospa Mojca Osolnik Videmšek in gospod David Benedek.

Gospod Mario Henjak se je rodil v Šibeniku na Hrvaškem in ima 22 let delovnih izkušenj v bančništvu in pri vodenju mednarodnih bančnih skupin v regiji. Deloval je v Banki Koper (Intesa SanPaolo) v Sloveniji, PBZ (Intesa SanPaolo) na Hrvaškem in bil od leta 2013 v Sberbank Hrvaška, kjer je do januarja 2018 opravljal funkcijo predsednika uprave.

Na ekonomski fakulteti v Zagrebu je zaključil magistrski študij. Svoje znanje je nato izpopolnjeval na mednarodnem Executive programu INSEAD in na London Business School. Njegove najmočnejše strokovne kompetence so zelo dobro poznavanje bančništva, financ in poslovanja v mednarodnem okolju. G. Henjak bo zaradi svojih izkušenj v velikih mednarodnih bančnih skupinah, izkušenj na področju poslovanja s prebivalstvom ter izkušenj v upravi banke v Sloveniji (Banka Koper) lahko pomembno pripomogel k uspešnemu nadaljnjemu razvoju Gorenjske banke.