O-STA

Pravilnik o alkoholu - za kočljive situacije

Delodajalec mora odstraniti z delovnega mesta delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc. Veste, kako v podjetju to urediti v skladu z zakonodajo? Potrebujete pravilnik o alkoholu!

Delodajalec mora ves čas zagotavljati varnost delavcev pri delu in se mora zato odzvati tudi v primeru alkoholiziranosti. Delavec, ki je pod vplivom alkohola, zlasti če opravlja nevarna dela, je lahko nevaren sebi in drugim zaposlenim. Zato je pravilnik o alkoholu za vsako podjetje, ki zaposluje delavce, tako rekoč obvezen. Zakon o varnosti in zdravju pri delu namreč alkohol na delovnem mestu prepoveduje.

Vinjenega delavca morate odstraniti z dela

Zakon v četrtem odstavku 51. člena konkretno navaja, da mora delodajalec delavca odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa, če je delavec delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc oziroma je bil pod vplivom substanc ali zdravil, ki vplivajo na njegovo psihofizično sposobnost. Kako se tega lotiti? Najbolje bo, da postopek opredelite v posebnem pravilniku - sprejmite pravilnik o alkoholu. Zakon namreč določa, da mora delodajalec način ugotavljanja alkoholiziranosti ter dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, določiti v svojem internem aktu.

Kako naj ukrepa delodajalec?

Delodajalec mora torej sprejeti interni akt (pravilnik o alkoholu), v katerem opredeli postopek in način ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu in tudi sankcije za delo pod vplivom alkohola, vključno z odstranitvijo delavca z delovnega mesta. Pravniki podjetja Data z bogatimi izkušnjami na področju delovnega prava za vsako podjetje pripravimo učinkovit in z zakonodajo usklajen pravilnik o alkoholu. Ta pravilnik bo ob morebitnem obisku v podjetju pregledal tudi inšpektor za delo.

Prav tako delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na njegove psihofizične sposobnosti na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Za prekrške in nespoštovanje določil po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu se delodajalec kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 evrov. Posebej se kaznuje še odgovorna oseba delodajalca - z globo od 500 do 4.000 evrov. Kaznovan je lahko tudi delavec, ki dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola. Že omejeni zakon za tovrsten prekršek predpisuje globo od 100 do 1.000 evrov.

Delodajalec je dolžan zagotoviti usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela vsem svojim delavcem. Velja tudi za študente, dijake in delavce, ki občasno delajo pri njem.

Imate vse potrebne pravilnike?

Veste, kateri so še ostali obvezni pravilniki? Pravniki podjetja DATA, d. o. o., vam svetujemo, katere interne akte sprejeti. Vse akte in pravilnike vam tudi pripravimo v skladu z zakonodajo in predvsem tako, da vam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti vaših poslovnih procesov.

Če želite pregled dokumentov vašega podjetja in svetovanje, katere pravilnike morate obvezno sprejeti, nam to lahko sporočite:

· na elektronski naslov pravnasluzba@data.si ali

· po telefonu na (01) 6001 528.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Povezava: https://data.si/blog/2018/09/13/pravilnik-o-alkoholu-za-kocljive-situacije/