O-STA

Zgodbe o uspehu

Konec meseca junija smo zaključili z razpisom Erasmus+ 2018 za področje izobraževanja in usposabljanja. Odobreni projekti strateških partnerstev bodo začeli z aktivnostmi, katerih učinki bodo pripomogli k dvigu kakovosti poučevanja in usposabljanja, vpeljavi dobrih praks in posledično modernizaciji institucij ter morda tudi inovaciji družbe. Zavoljo postopka izbora ter usposabljanj CMEPIUS-a, številni projekti zagotavljajo kakovostne rezultate in trajnostne učinke.

ŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

V obdobju desetih let je s pomočjo programov EU v tujino odšlo malo manj kot 3.000 učiteljev in strokovnih delavcev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Na mobilnosti so se udeležili strokovnih tečajev, obiskali sorodne institucije, poučevali ter izmenjavali prakse. Motivirani ter z v tujini pridobljenim znanjem učitelji v svoje redno delo vnašajo različne metode poučevanja, bogatijo pouk in spreminjajo način dela tako v učilnici kot na instituciji.

"Intenzivno mednarodno sodelovanje je skozi leta močno spremenilo naš pogled in način razmišljanja in kot izobraževalna ustanova smo prepričani, da nam prav to mednarodno sodelovanje daje tisto nekaj več, močno dodano vrednost in prepoznavnost."

Nuša Levičnik, Biotehniški center Naklo

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

V letu 2007 smo imeli 7 projektov s strani organizacij za izobraževanje odraslih v vrednosti 25.971 EUR, deset let kasneje pa so tovrstne institucije vodile 6 projektov v vrednosti 463.754 EUR. Razlika v sredstvih izkazuje sposobnost slovenskih organizacij na področju izobraževanja odraslih za izvedbo kakovostnih projektov, ki doprinesejo k razvoju, prenosu in povezovanju znanj ter krepitvi področja, ki v Sloveniji še vzpostavlja svojo prepoznavnost. Slednje omogoča tudi leta 2015 ustanovljena platforma EPALE, ki je dostopna v 24 uradnih jezikih EU z namenom povezovanja ter izmenjave znanj izobraževalcev odraslih.

"Kombiniranje različnih pristopov, izkušenj, idej in vizij z mednarodnih usposabljanj pa po naših bogatih izkušnjah vodi v odlične, uspešne, inovativne rešitve, ki jih v enovitih nacionalnih okoljih nikoli ne bi mogli doseči."

Maja Radinovič Hajdič, Ljudska univerza Jesenice

Primere dobrih praks in zgodbe o uspehu slovenskih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja si lahko ogledate na spletni strani https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

Dodatne informacije: Petra Bevek, CMEPIUS

Tel.: 01 620 94 78, e-pošta: petra.bevek@cmepius.si

Petra Bevek | Vodja sektorja
CMEPIUS
Ob železnici 30a | SI-1000 Ljubljana
tel +386-1-620-94-78 | fax +386-1-620-94-51


website | facebook | map | email