O-STA

Nižji prispevki za s.p. za lažji začetek

Nižji prispevki za s.p. so zanimiva tema za vse bodoče podjetnike. Komu pripadajo?

Razmišljate o odprtju s.p.? Minimalni prispevki za socialno varnost samozaposlenih trenutno znašajo 372,91 evra. A za podjetnike, ki prvič odpirajo s.p., veljajo nižji prispevki za s.p.

Višji ali nižji prispevki za s.p.?

Zavezanci se sami odločijo, ali bodo plačevali minimalne prispevke ali višje prispevke za socialno varnost. Minimalna osnova za obračun prispevkov samozaposlenih letos znaša 976,16 evra. Samozaposleni morajo mesečno plačevati najmanj 372,91 evra prispevkov za socialno varnost.

Naziv prispevka

Stopnja

Za plačilo

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

24,35 %

237,70 €

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45 %

131,29 €

Skupaj prispevki za starševsko varstvo

0,20 %

1,96 €

Skupaj prispevki za zaposlovanje

0,20 %

1,96 €

SKUPAJ

372,91 €

Prvi vpis v Poslovni register

Če boste odprli s.p. in niste še nikoli opravljali poslovne dejavnosti, bo to vaš prvi vpis v Poslovni register Slovenije (PRS). Zato boste prvo in drugo leto poslovanja plačevali nekoliko nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ).

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali na data@data.si!

"Popust" samo na prispevke za PIZ

Nižji prispevki za s.p. veljajo samo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), ne za prispevke v celoti. Prvo leto bodo prispevki za PIZ nižji za 50 odstotkov, drugo leto poslovanja pa za 30 odstotkov. Prispevki za zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za primer brezposelnosti pa se ne spreminjajo.

Trajanje dejavnosti

Višina prispevkov za socialno varnost

prvih 12 mesecev

254,06 €

2. leto

301,60 €

od 3. leta dalje

372,91 €

Uredi

Od tretjega leta poslovanja dalje boste torej plačevali polne prispevke, ki trenutno znašajo 372,91 evra mesečno.

Ste opravili postopek za ustanovitev podjetja in imate kup vprašanj? Na kaj vse morate kot sveži podjetniki biti pozorni, opozarjamo na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem - kaj pa zdaj?

Obračun in plačilo prispevkov prepustite strokovnjakom

Če kot samozaposleni ne boste uporabljali računovodskih storitev, boste morali za prispevke poskrbeti sami. Samozaposleni mora vsak mesec oddati obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ). Seveda mora tudi plačati prispevke. Ne pozabite: s. p. mora imeti digitalno potrdilo in dostop do eDavkov, da lahko vse našteto ureja. Če tega ne dela in ne plačuje vestno, mu lahko Finančna uprava RS naprti precej visoko kazen. Za lažji začetek poslovanja vam svetujemo, da za birokracijo pri plačilu prispevkov poskrbi računovodski servis.

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Tega se lahko naučite na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Povezava: https://data.si/blog/2018/10/02/nizji-prispevki-za-s-p-za-lazji-zacetek/