O-STA

Regres za letni dopust 2018 - še zadnja možnost

Regres za letni dopust 2018 bi morali vsi delodajalci svojim zaposlenim izplačati najkasneje do 30. junija. Izjema so nelikvidna podjetja. A tudi tem se čas izteka...

Podjetja, ki so nelikvidna, lahko regres za letni dopust 2018 zaposlenim izplačajo do 1. novembra. A le, če sta v podjetju izpolnjena dva pogoja:

· delodajalec se znajde v resnih likvidnostnih težavah in

· to omogoča kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca.

Za poznejše izplačilo morata biti torej hkrati izpolnjena oba navedena pogoja, kar je v praksi po izkušnjah naših pravnikov zelo redko. Tudi v takem primeru pa regres mora biti izplačan, in sicer najpozneje do 1. novembra. Če delodajalci tega ne storijo, jih lahko delavci prijavijo delovnemu inšpektorju.

Pravniki podjetja Data imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava. Svetujejo tako delodajalcem, kakšne so njihove obveznosti pri izplačilu regresa, kot tudi zaposlenim pri uveljavljanju njihovih pravic iz tega naslova.

Koliko znaša regres za letni dopust 2018?

Regres za letni dopust 2018 znaša najmanj 842,79 evra bruto. Neto je odvisen od dohodninskega razreda zaposlenega. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Izplačati ga morajo vsi delodajalci. Regres so dobili tudi upokojenci.

Tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju je lahko izračun regresa višji od zakonsko določenega minimalnega zneska. Višji regres lahko določa kolektivna pogodba ali interni akti delodajalca.

Ponujamo pravno pomoč pri pripravi internih aktov! Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Komu pripada regres za letni dopust 2018?

Delavcu regres pri delodajalcu pripada za vsak polni mesec zaposlitve v posameznem koledarskem letu. Če delavec dela krajši delovni čas od polnega, mu pripada sorazmerni del regresa. Pisali pa smo že tudi o tem, da lahko delodajalec zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, če z delavcem predčasno prekine pogodbo o zaposlitvi, regres pa mu je že izplačal.

Regres za letni dopust 2018 ni izplačan - kaj pa zdaj?

Če regres ni izplačan, vam svetujemo, da pri delodajalcu preverite, zakaj do izplačila ni prišlo in kdaj vam namerava regres za letni dopust izplačati. Če tudi po tem ne pride do izplačila, priporočamo, da od delodajalca pisno zahtevate izplačilo regresa. Zakon o delovnih razmerjih(ZDR-1) namreč pravi, da če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic, kot je denimo obveznost do izplačila regresa, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec svoje obveznosti izpolni. Delodajalec mora v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca regres izplačati. Preberite, kaj vam preostane, če regresa kljub temu ne dobite.

>>> Potrebujete nasvet glede delovnopravne zakonodaje? Zanesite se na naše pravne svetovalce!