O-STA

Otroško delo: potrebujete soglasje inšpektorja

Pričela se je "sezona" avdicij za snemanje oglasov, nanizank in filmov. Kako urediti otroško delo?

Zakon o delovnih razmerjih delo otrok, mlajših od 15 let, sicer prepoveduje. Hkrati pa dopušča nekaj izjem. Otrok, mlajši od 15 let, lahko proti plačilu izjemoma sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti. Otroško delo je torej izjemoma dovoljeno.

Otrok, ki je že dopolnil 13 let, lahko poleg naštetega opravlja tudi lažja dela (katera so to, navajamo v nadaljevanju). Vendar le pod določenimi pogoji:

· lahko dela največ 30 dni v posameznem koledarskem letu

· dela lahko samo v času šolskih počitnic in

· dela lahko le, če to delo ne ogroža njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja.

Za otroško delo potrebujete soglasje

Pravniki v podjetju Data, d.o.o., poudarjajo: če otrok še ni dopolnil 15 let, mora inšpektor za delo zanj v obeh primerih (delo pri različnih produkcijah in opravljanje lažjega dela do 30 dni), izdati soglasje. Zanj zaprosijo otrokovi starši oziroma otrokov zakoniti zastopnik. Pri tem so vam lahko naši pravni svetovalci v veliko pomoč. Priporočamo, da izkušen pravnik preveri tudi pogodbo, ki jo boste v imenu otroka sklenili z delodajalcem.

Boste za otroško delo sklenili avtorsko, podjemno ali kakšno drugo pogodbo? Uporabite naš spletni izračun, da preverite, kolikšno bo neto nakazilo za otroško delo.

Izračun avtorske in podjemne pogodbe

Otroško delo: inšpektorat kaznuje prekrške

Na Inšpektoratu RS za delo so nam povedali, da so v letu 2016 izdali 669 dovoljenj za delo otrok. Število takih dovoljenj narašča: v letu 2014 so jih izdali samo 296, naslednje leto pa že 652. Inšpektorat za delo je v zadnjih letih izdal tudi nekaj odločb o prekršku. Šlo je za kršitev, ker so pravne osebe in njihove odgovorne osebe omogočile delo otrok brez predhodnega dovoljenja inšpektorja za delo. Izdali so tudi nekaj upravnih odločb, s katerimi je inšpektor za delo podjetjem do odprave nepravilnosti prepovedal sodelovanje z otroki, ker za to niso pridobili dovoljenja inšpektorja za delo.

Če v vašem podjetju sodelujete tudi z otroci, se o pravem načinu sodelovanja posvetujte z našimi pravniki. Tako se boste izognili obisku inšpektorja in kazni, ki lahko sledi.

Kaj so "lažja dela"?

Katera dela lahko otrok opravlja, vam lahko natančno razložijo naši pravniki. Sicer pa lažja dela, primerna za otroke, določa poseben pravilnik, ki navaja nekatere primere:

· delo v pisarni (tipkanje in računanje, posodabljanje zapisov, razvrščanje...), urejanje pošte, fotokopiranje,
· lažja kurirska dela,
· delo v trgovini (lahke naloge pomočnikov, urejanje izložbe, etiketiranje),
· delo v restavracijah in kavarnah (pripravljanje in pospravljanje miz),
· lažja dela v kmetijstvu (pri hranjenju živali, lahka ročna dela pri setvi in sajenju, odstranjevanje plevela, pobiranje sadja),
· raznašanje,
· predelava lesa: ročno sestavljanje majhnih sestavnih delov (ne smejo delati s trdimi lesi - bukev, hrast, ne smejo lepiti, če je lepilo nevarno za zdravje),
· barvanje: barvanje (ne pršenje barv!) z barvami, ki niso škodljive za zdravje,
· embaliranje: vlaganje, pakiranje, zavijanje majhnih izdelkov, merjenje (ne strojno!), ročno zgibanje in spenjanje lepenke - pozor: lahko dela samo z lepili, ki niso škodljiva za zdravje!
· delo v skladišču in shrambi: sprejemanje, spravljanje in oddajanje lahkih izdelkov, merjenje in štetje,
· čiščenje: lahko delo (npr. čiščenje pisarn), lažje čiščenje notranjih prostorov,
· nega in kozmetika: pomožne aktivnosti v frizerskih salonih (ne smejo delati z nevarnimi snovmi!),
· delo v pralnicah: lahko razvrščanje perila ali čiščenje (ne smejo delati z nevarnimi snovmi!),
· fotografsko delo: okvirjanje ali zlaganje kopij.

Hkrati za otroke do 15. leta velja, da med počitnicami ne smejo delati več kot sedem ur na dan in 35 ur na teden. V šolskem letu pa ne smejo delati izven pouka več kot dve uri na dan oziroma 12 ur na teden. Med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj je vsako delo otrok prepovedano. Otroci morajo imeti tudi zagotovljen počitek najmanj 14 ur na dan.

Potrebujete pravno svetovanje pri urejanju kadrovske dokumentacije? Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Povezava: https://data.si/blog/2018/11/20/otrosko-delo-potrebujete-soglasje-inspektorja/