O-STA

VABILO: Nacionalni sporazum za sodelovanje v nacionalni iniciativi Study in Slovenia ter evropski platformi EURAXESS (konkurenčnost in kakovost) - petek, 30. 11. 2018, ob 12.30, Vipava

Predstavniki CMEPIUS-a (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) in slovenskih univerz bodo v petek, 30. novembra 2018, ob 12.30 na Dvorcu Lanthieri (Glavni trg 8, Vipava) na Rektorski konferenci RS podpisali pomemben krovni sporazum o sodelovanju v sklopu dveh mednarodnih iniciativ, namenjenih krepitvi prepoznavnosti slovenskega visokošolskega in raziskovalnega prostora ter posledično povečanju mobilnosti tujih študentov in raziskovalcev v Sloveniji - Study in Slovenia ter EURAXESS.

Study in Slovenia je nacionalna iniciativa, v sklopu katere je oblikovana platforma z informacijami, ki jih tujci potrebujejo o študiju, raziskovanju, izmenjavah in življenju v Sloveniji, medtem ko platforma EURAXESS služi povezovanju med raziskovalci, podjetniki, univerzami in podjetji. Namenjena je iskanju ustreznih informacij o razpoložljivih delovnih mestih, kariernem razvoju raziskovalcev, njihovi mobilnosti in življenju v naši državi.

Mednarodna mobilnost in odprtost slovenskega visokošolskega prostora sta pomembna dejavnika za prenos znanja, izkušenj in idej. Z odprtostjo v izobraževalnem prostoru stremimo k družbi znanja in konkurenčni prednosti diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Podpis sporazuma o sodelovanju med slovenskimi univerzami in CMEPIUS-om je pomemben za še večjo prepoznavnost slovenskega visokošolskega izobraževanja ter konkurenčnost slovenske družbe. Obenem je korak bližje k uresničevanju vizije internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora (nacionalno Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva je sprejela Vlada RS 28. 7. 2016), in sicer da bo slovensko visoko šolstvo leta 2020 del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili ob tej pomembni priložnosti. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje v četrtek, 29. novembra 2018, na tjasa.toni-skubic@ippr.si.

Veselimo se srečanja z vami,

Tjaša in ekipa CMEPIUS