O-STA

Jabolka kakovosti: nacionalne nagrade za najboljše zgodbe v mednarodnem sodelovanju

Mobilnost in mednarodno sodelovanje nas plemenitita v različnih pogledih. Vodita nas v odkrivanje novega znanja, kultur, jezikov in sveta. Zato CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, dobre prakse mednarodnega sodelovanja tudi nagrajuje z jabolkom, polnim simbolike.

Nacionalni Center bdi nad mednarodnimi izmenjavami in jih s številnimi programi in iniciativami spodbuja. S tem vpliva na vzgojitelje, učence, učitelje, strokovno osebje, študente, profesorje, na znanstveno sodelovanje in razvojno usmeritev izobraževalnih institucij po celi vertikali, od vrtca do univerze. V sredo, 5. decembra, pa bodo ob 16. uri v Grand Hotelu Union podelili nacionalna priznanja jabolka kakovosti.

Zgodb o uspehu v mednarodnih projektih je veliko, vse so navdihujoče in imajo neprecenljivo komponento: izkušnje, tako osebne kot strokovne. Katere pa bodo nagrajene in prepoznane kot najboljše, tiste, ki so v slovenskem šolskem izobraževanju pustile pečat uspeha, pozitivnega pristopa, povezave med izobraževanjem in gospodarstvom, nadgradnjo procesov? Katere so tiste institucije, ki so s svojim delovanjem v mednarodnem prostoru uvedle spremembe v svoje delovanje ali celo vplivale na nacionalni sistem? Izpostavljene bodo institucije, ki jim je skozi prizmo mednarodnega sodelovanja in s pomočjo visoko kakovostnih projektov uspelo prenesti učinke ter tako okrepiti strokovni razvoj sodelujočih, nadgraditi medkulturne kompetence, vplivati na širše okolje in podobno. Zgovoren je tudi podatek, da so v procesu sprejemanja proračuna Evropske unije predvidena še višja sredstva za izvajanje programa Erasmus, kar potrjuje pomembnost tovrstnih izkušenj, ki jih vse generacije pridobivajo v okviru mednarodnega sodelovanja.