O-STA

CMEPIUS in slovenske univerze: Podpis pomembnega sporazuma o sodelovanju na področju krepitve prepoznavnosti slovenskega visokošolskega in raziskovalnega prostora

V petek, 30. novembra, so predstavniki Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter slovenskih univerz na Rektorski konferenci RS podpisali pomemben krovni sporazum o sodelovanju v sklopu dveh mednarodnih iniciativ. Iniciativi Study in Slovenia ter EURAXESS sta namenjeni krepitvi prepoznavnosti slovenskega visokošolskega in raziskovalnega prostora ter posledično povečanju mobilnosti tujih študentov in raziskovalcev v Sloveniji. S podpisom sporazuma so navedene organizacije še okrepile pomembno povezovanje, medsebojno podporo in sodelovanje v slovenskem visokošolskem prostoru. Obenem je to tudi pomemben korak pri uresničevanju Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je Vlada RS sprejela 28. julija 2016.

Uresničevanje vizije internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora

Podpis sporazuma o sodelovanju med slovenskimi univerzami in CMEPIUS-om je pomemben za še večjo prepoznavnost slovenskega visokošolskega izobraževanja ter konkurenčnost slovenske družbe. Z odprtostjo v izobraževalnem prostoru stremimo k družbi znanja in konkurenčni prednosti diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Obenem je to korak bližje k uresničevanju vizije internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora (nacionalno Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva je sprejela Vlada RS 28. julija 2016), in sicer da bo slovensko visoko šolstvo leta 2020 del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami.

Skupno zagotavljanje kakovosti slovenskega visokošolskega prostora

V sklopu obeh iniciativ se povezujejo, medsebojno podpirajo, sodelujejo in zastopajo kakovost v slovenskem visokošolskem prostoru vse slovenske univerze, kar je izredno pomembno. "S podpisom navedenega dogovora se vsi skupaj zavezujemo k skupnemu nastopu v mednarodnem visokošolskem prostoru, zagotavljanju kakovosti ter skrbi za ustrezno, koherentno in z zakonodajo skladno informiranje tujih študentov ter raziskovalcev, ki se zanimajo za študij ali raziskovanje v Sloveniji," so povedali na CMEPIUS-u. Pri tem je pomembno tudi povezovanje z različnimi ministrstvi, upravnimi enotami ter drugimi relevantnimi institucijami. "V preteklosti se je namreč že izkazalo, da je skupni nastop najbolj ustrezen in smiseln za predstavitev slovenskega visokošolskega sistema in Slovenije kot študijske oziroma raziskovalne destinacije," je še dodala direktorica.

Bogata zgodovina Slovenije kot zanimive študijske in raziskovalne destinacije

Slovenija je zanimiva študijska destinacija že dalj časa. Tujci se za mobilnost v Sloveniji odločajo že vse od leta 1987, vendar očiten porast iz leta v leto zaznavamo od 2015, odkar se izvaja iniciativa Study in Slovenia. V zadnjem obdobju je bilo na slovenskih univerzah zabeleženo tudi rekordno število redno vpisanih tujih študentov, ki prihajajo iz različnih držav sveta, ki skupaj s kratkoročno mobilnostjo v okviru programa Erasmus+ predstavlja že skoraj 10 % vseh študentov. Obenem je Slovenija zanimiva za raziskovalce iz tujine. Slovenske visokošolske institucije so namreč v mednarodnem prostoru prepoznane kot zelo kakovostne in na nekaterih raziskovalnih področjih spadajo v sam svetovni vrh. O tem pričajo tudi zgodbe številnih raziskovalcev iz tujine, ki so v Sloveniji našli spodbudno in kakovostno okolje za svoje raziskovalno delo. Med njimi je Mike Burnard iz zvezne države Oregon v ZDA, ki je pred približno petimi leti prišel v Slovenijo dokončat svoje doktorsko delo. Povedal je, da si je pri nas možno ustvariti lastno raziskovalno okolje ter da je veliko zanimanja za njegovo raziskovalno delo.

Iniciativi za prijetno in uspešno dolgoročno študijsko oziroma raziskovalno bivanje v Sloveniji

Iniciativi Study in Slovenia ter EURAXESS naslavljata posameznike, ki so zainteresirani za dolgoročno bivanje v Sloveniji. Primarno je naša država zanimiva predvsem potencialnim študentom iz držav Zahodnega Balkana, natančneje držav bivše Jugoslavije. Pri tem velik pomen igra soroden sistem študija, ki izhaja iz skupne zgodovine, ter sorodni jezik. To je še posebej pomembno pri razumevanju vsebin študijskih programov na 1. stopnji višješolskega izobraževanja, ki večinoma potekajo v slovenskem jeziku. Poleg navedenega je izredno pomemben tudi strateški vidik iniciativ, in sicer predstavitev ter promocija kakovosti našega visokošolskega sistema v širšem, mednarodnem prostoru.