O-STA

Podeljena so jabolka kakovosti


Podeljena so bila jabolka kakovosti, nacionalna priznanja za najboljše prakse mobilnosti in mednarodnega sodelovanja. Zgodb o uspehu v mednarodnih projektih je veliko, vse so navdihujoče in imajo neprecenljivo komponento: izkušnje, tako osebne kot strokovne. Nad številnimi programi in pobudami mednarodnega sodelovanja bdi Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS. S svojimi aktivnostmi vpliva na vzgojiPodeljena so bila jabolka kakovosti - foto_kLemen Razinger.jpg 566857telje, učence, učitelje, strokovno osebje, študente, profesorje, na znanstveno sodelovanje in razvojno usmeritev izobraževalnih institucij po celi vertikali, od vrtca do univerze.