O-STA

Y Analytics bo trajno povezala kapital in raziskave

Y Analytics bo pomagala tistim, ki alocirajo kapital, razumeti in ceniti družbeni in okoljski vpliv ter upravljati z njim, kar bo povečalo učinkovitost in doseg kapitala, ki ga kot družba vlagamo v razvoj

WASHINGTON & DAVOS, Švica--(BUSINESS WIRE)-- Danes je zaživela Y Analytics, nova neodvisna organizacija, ustanovljena z namenom, da bo spodbujala povečano in bolj učinkovito vlaganje v ustvarjanje družbenega in okoljskega dobrega tako, da bo tistim, ki alocirajo kapital, nudila raziskovalno bazo, ki jim bo omogočala boljše razumevanje daljnosežnosti njihovih odločitev. Organizacija s sedežem v Washingtonu, D.C., in na čelu z Maryanne Hancock bo pomagala preseči razkorak med skupnostjo raziskovalcev in tistimi, ki alocirajo kapital. V končni fazi bo to omogočilo, da bo kapital, namenjen uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, porabljen bolj učinkovito in razpršeno, da bomo izboljšali svoje sposobnosti, da usmerimo kapitalizem v rešitve, ki imajo potencial za doseganje pravih, oprijemljivih rezultatov.

Maryanne Hancock, glavna izvršna direktorica Y Analytics: "Gradimo na obsežnih prizadevanjih tistih, ki so si desetletja prizadevali za izboljšanje globalnega uvida v to, kaj zares deluje. Y Analytics je zgrajena na predpostavki o učenju iz lastnega dela, uporabi raziskav pri razumevanju, kaj zares deluje, ustvarjanju učinkovitih orodij za napovedovanje, podporo in upravljanje ter deljenju svojega dela z drugimi z namenom, da bi izboljšali proces odločanja. Omogočanje boljših odločitev o tem, kam svet usmerja svoj kapital za spremembe, bo ključno za doseganje napredka, ki si ga želimo."

Bono, soustanovitelj sklada The Rise Fund: "Kapitalizem ni nemoralen, je amoralen in potrebuje usmeritev. Če želimo, da je kapitalizem sila, ki si prizadeva za dobro, moramo imeti možnost merjenja, kdaj dela dobro in kdaj škoduje. Če hočemo največje institucionalne vlagatelje prepričati, naj svoja sredstva vložijo v reševanje nekaterih najbolj nujnih globalnih izzivov, moramo biti o učinku vložka enako prepričani kot o njegovi finančni donosnosti - približno razmišljanje enostavno ne bo dovolj. Potrebujemo surova, trdna dejstva - in za to je bila ustvarjena Y Analytics."

Bill McGlashan, soustanovitelj in glavni izvršni direktor sklada The Rise Fund: "Soočeni smo s celo vrsto strašljivih globalnih ekonomskih in okoljskih izzivov, in kot kažejo cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, moramo aktivirati celoten podjetniški sistem, da bi dosegli te visoke cilje. Da bi nam to uspelo, moramo ljudem pomagati razumeti, kaj je tisto, kar zares spremeni stvari in jih opolnomočiti, da gojijo rešitve, ki delujejo. Y Analytics bo pomagala informirati kapital, ki si prizadeva za spremembe, ter tako zagotavljala, da bo vsak dolar porabljen kar najbolj učinkovito in ustvarjala skupni jezik v prizadevanju za pozitivne učinke - kar bo skrajšalo pot do uresničitve ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov in pospešilo napredek v smeri trajnostnega razvoja in gospodarske vključenosti."

Sir Ronald Cohen, predsednik mednarodne organizacije Global Steering Group for Impact Investment: "Zagon Y Analytics pomeni še en korak v ključnih prizadevanjih za usmerjanje rastočih investicij za izboljšanje življenje ljudi in planeta. Ni res, da je učinek nemogoče zanesljivo izmeriti in primerjati. Če je ciljno vlaganje naša raketa do boljše družbe, je merjenje učinkov investicij naš navigacijski sistem. Veselim se podpiranja prizadevanj Y Analytics za pospešitev napredka revolucije učinka."

Anders Strömblad, vodja zunanje uprave v AP2: "Podpiramo misijo Y Analytics, da si prizadeva za boljše razumevanje koncepta ustvarjanja pozitivnega družbenega in okoljskega učinka ob hkratnem tržnem donosu. Za vlagatelje učinek ne more biti preprosto kvalitativen, mora biti neločljivo povezan s poslovnim modelom podjetja, vanj popolnoma integriran in tudi izmerljiv. Prizadevanje Y Analytics za boljše razumevanje in ocenjevanje tega, kar ustvari nek učinek, ter spremljanje in ocenjevanje tega čez čas je ključno; vsi vemo, zakaj moramo upoštevati vpliv na družbo in okolje, toda bistveno je, kako dojemamo svojo odgovornost za ta cilj."

Y Analytics je nastala iz sklada The Rise Fund in delno črpa iz aktivne investicijske izkušnje v skupni vrednosti skoraj $2 milijard dolarjev, ki obsega 25 investicij v različnih industrijskih sektorjih in trgih po vsem svetu. Na podlagi dela sklada The Rise Fund - v partnerstvu z Bridgespanom in KPMG - ter z ekipo zaposlenih ekonomistov in raziskovalcev, bo Y Analytics skušal interpretirati raziskave, da bi odločevalcem pomagal oceniti učinek investicije na začetku procesa alokacije kapitala ter učinke rigorozno upravljati kasneje. Organizacija bo sodelovala tudi z drugimi organizacijami, ki na tem področju kreativno delujejo, ter delila svoja dognanja za izboljšanje znanja na tem področju. Osredotočala se bo na dva primarna sklopa dejavnosti:

  • Ustvarjanje, izboljševanje in skrb za raziskovalne discipline - gradnja mehanizmov in metodologij, ki presegajo delitev med skupnostmi raziskovalcev, tistih, ki alocirajo kapital, in drugimi ključnimi odločevalci. Y Analytics bo aktivno delila pristope in dognanja z javnostjo ter tako prispevala k napredku na tem področju.

  • Ocenjevanje učinkov in analitične storitve - pomoč investitorjem, da sprejemajo bolj učinkovite odločitve, ki temeljijo na dokazih, s pomočjo rigoroznega pristopa, ki selekcionira in preoblikuje raziskave v poučene ocene neto učinka v ekonomskem smislu, ki ga investicija ustvari s svojim multiplikativnim učinkom.

Y Analytics se bo aktivno povezovala z voditelji na področju različnih disciplin, da bi zagotovila, da pri svojem delu upošteva vse različne perspektive. Uredniški svetovalni odbor sestavljajo Helene Gayle (predsednica in glavna izvršna direktorica sklada The Chicago Community Trust in nekdanja glavna izvršna direktorica humanitarne agencije CARE), Lenny Mendonca (višji častni partner v podjetju McKinsey and Company), Judith Rodin (nekdanja predsednica fundacije Rockefeller Foundation in častna predsednica Univerze v Pennsylvaniji), Laura Tyson (zaslužna profesorica na podiplomskem programu poslovne šole Haas School of Business in predsednica kuratorija Blumovega centra za gospodarstva v razvoju na Berkeleyju, Univerza v Kaliforniji) in Robert J. Zimmer (predsednik Univerze v Chicagu). Y Analytics sklepa partnerstva z vodilnimi raziskovalnimi inštitucijami, ko sta Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab centra MIT in World Resources Institute ter z vodilnimi raziskovalci, ki bodo delovali kot raziskovalno-posvetovalni svet. Partnerji bodo pomagali Y Analytics pri razvijanju bolj temeljitega razumevanja potencialne multiplikativnosti učinkov in nenehnem izboljševanju dela.

Y Analytics bo sčasoma sodeloval s številnimi organizacijami in industrijami ter jim pomagal.

O Y Analytics: Y Analytics je nova neodvisna korporacija za javno dobro, kjer se raziskave in kapital združita za dober namen. Y Analytics presega delitve med odločevalci in skupnostjo raziskovalcev, ter s pomočjo raziskovalnega pristopa prispeva k boljšemu razumevanju učinkov odločitev o alokaciji kapitala. Y Analytics bo omogočala večjo učinkovitost in doseg vsakega dolarja, ki bo vložen, ter v končni fazi pripomogla k trajnostni prihodnosti. Organizacija, ki vključuje neprofitno organizacijo v ustanavljanju, ima sedež v Washingtonu DC, vodi pa jo glavna izvršna direktorica, Maryanne Hancock.

Izvirno sporočilo je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005305/en/

Kontakti:

Frank Thomas
The Rise Fund
Frank.Thomas@therisefund.com
ali
Francesca Gilmore
Freuds
Francesca.gilmore@freuds.com


Vir: Y Analytics