O-STA

Gradbeniki pozor! Imate sprejet pravilnik o delovnem času?

V kolikor vas zavezuje Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, slednja od delodajalca zahteva sprejetje Pravilnika o delovnem času.

Pravilnik o delovnem času opredeljuje dnevni in tedenski delovni čas, njegovo izrabo ter evidentiranje. S Pravilnikom o delovnem času tako delodajalec uredi področje delovnega časa v podjetju v celoti. Ta pa mora biti pripravljen skrbno in individualno glede na:

· naravo poslovanja posameznega podjetja,

· strukturo zaposlenih v podjetju in

· na način dela, kot ga zahteva in pričakuje delodajalec.

S Pravilnikom o delovnem času se določi predvsem:

· organizacija delovnega časa (izmensko delo, evidentiranje delovnega časa, prihodi in odhodi),

· spremembe v organizaciji delovnega časa (npr. delo preko polnega delovnega časa) ter

· pravice delavcev (pravica do prostega časa, ki se odraža v odmoru med delovnim časom, z dnevnim in tedenskim počitkom, letnim dopustom, s plačano in z neplačano odsotnostjo z dela,..).

Delodajalci lahko glede na potrebe delovnega procesa na posameznih področjih dela uporabljajo praviloma naslednje vrste in oblike delovnega časa:

· Nepremični delovni čas

· Premični delovni čas

· Delno premični delovni

· Deljeni delovni čas

· Izmenski delovni čas

Pravilnik o delovnem času v praksi

Delodajalec in vsi zaposleni morajo vsem zapisanem v Pravilniku o delovnem času slediti in to izvajati v praksi. Da slednje ni zgolj le zapisano na papirju, tj. Pravilniku, je zato dolžnost delodajalca, da vodi še evidenco o izrabi delovnega časa. Vodenje evidence predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). V kolikor te evidence delodajalec ne sprejme, ga lahko doleti kazen:

· Pravna oseba: globa od 1.251,88 do 4.172,93 EUR

· Odgovorna oseba pravne osebe: globa od 208,59 evra do 415,54 EUR

V letu 2017 je bilo ugotovljenih 1.152 kršitev v zvezi z delovnim časom. Največ kršitev so ugotovili glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa po ZEPDSV. In pozor! Kršitve tega predpisa so najštevilčnejše v dejavnosti gradbeništva (ugotovljenih 226 kršitev).

Izognite se skrbem in neprijetnim situacijam z inšpektorji. Za pripravo pravilnikov pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.