O-STA

Letos dodatek za veliko družino vsem, ne glede na cenzus!

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenci ga dobijo enkrat letno. Do dodatka za veliko družino je upravičen en od staršev, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu.

Predvsem pa ne gre spregledati, da je bil z letošnjim letom (s 1. januarjem 2019) ukinjen premoženjski cenzus (materialni položaj družine). To pomeni, da dodatek za veliko družino prejmejo vsi upravičenci. Seveda pa morajo te družine izpolnjevati naslednje pogoje v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1):

· da gre za družino s tremi ali več otroki;

· ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji;

· da so otroci mlajši od 18 let oziroma oz. otroci, ki so jih starši dolžni preživljati, a niso starejši od 26. let (če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta).

Znan je tudi že datum za izplačilo dodatka za veliko družino, in sicer, ta bo velikim družinam izplačan v petek, 12. 4. 2019.

Dodatek za veliko družino je odvisen od števila vzdrževanih otrok in bo izplačan v naslednjih zneskih:

· Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov.

· Dodatek za družino štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

Dodatek, ki ga bodo upravičenci prejeli, se bo izplačal v enkratnem znesku.

Pravica do dodatek za veliko družino se uveljavlja pri centru za socialno delo (CSD), ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine. Vas zanima, kaj velikim družinam nameni država? Ste vedeli, da lahko velike družine prihranijo pri nakupu avtomobila?

Kdo mora posebej vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino in komu to ni potrebno?

Vlagateljem vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini ni treba vlagati posebne vloge. Namreč, za te že CSD odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, pa morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto.

Družinam, ki se jim bo do konca leta rodil še tretji otrok bo dodatek za veliko družino izplačan takrat.

Če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. V tem primeru morajo vlogo vložiti najpozneje do konca tekočega leta, v katerem se je število otrok povečalo. Razen če so upravičeni do otroškega dodatka (v tem primeru CSD odloči o pravici do dodatka za veliko družino za razliko po uradni dolžnosti).