O-STA

Od Nice do potice ...

Kako sredstva programa Erasmus+ pripomorejo tudi k razvoju lokalnih skupnosti

Na letošnjem Razpisu Erasmus+ smo na področju šolskega, poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih ponovno razdelili vsa sredstva! Le 0,5 odstotka sredstev nismo razporedili, saj niso zadostovala za izvedbo načrtovanih aktivnosti projektov na rezervnem seznamu. Z dodeljenimi sredstvi izobraževalne institucije načrtujejo več kot 2.500 mobilnosti, tako izobraževalcev kot učencev v poklicnem izobraževanju.

Tako s programom Erasmus+ nadaljujemo z uspešno porabo in pozitivnim doprinosom k dvigu kakovosti izobraževanja v slovenskem prostoru.

Vendar program s svojimi aktivnostmi in učinki ne pripomore le k strokovnemu razvoju izobraževalcev, obogatitvi pouka ali k pridobivanju novih kompetenc; mednarodni projekti Erasmus+ imajo velik vpliv na vse vpletene, na lokalno in nacionalno okolje - na deležnike, ki niso neposredno vpleteni v te projekte. Kakovostni projekti, ki temeljijo na trajnosti in dolgoročnih rezultatih, v svoji zasnovi ter implementaciji upoštevajo vse deležnike in neposredno lokalno okolje. Le tako lahko zagotovijo prenos učinkov na vse vpletene posameznike (učitelje, kolege, učence, starše itd.) in institucije (občine, knjižnice, domove za starejše občane itd.) ter vplivajo na spremembe. Končni cilj projektov je doseči spremembe v izobraževanju - popestriti oblike poučevanja, motivirati, spodbujati sodelovanje, poseči v okolje in transformirati. Tako izobraževalne institucije soustvarjajo kulturne in športne prireditve, načrtujejo in urejajo lokalno krajino, iščejo inovativne rešitve, nevsiljivo predstavijo druge kulture in učijo sprejemanja drugačnosti.

Že dalj časa beležimo in spremljamo tovrstne posege projektov Erasmus v lokalno okolje, zato smo se odločili, da letošnjo valorizacijsko konferenco posvetimo vplivu projektov na lokalno okolje, medsebojnemu povezovanju, občutku pripadnosti, smiselnosti svoje vloge na področju, kjer živimo in delujemo. Namen je prepoznati doprinos programa Erasmus+ tudi med tistimi akterji, ki niso neposredni pogodbeniki oz. prijavitelji, ter na drugi strani krepiti vlogo institucij formalnega in neformalnega izobraževanja kot središča lokalne skupnosti. Na konferenci, naslovljeni 'Od Nice do potice', bomo z deležniki iz šolskega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih govorili o sodelovanju med različnimi akterji v okolju, kot so različne institucije, nevladne organizacije, podjetja, občine in drugi.

Pridružite se nam 23. maja 2019 na Brdu pri Kranju, kjer bomo kot po navadi delili primere dobrih obstoječih praks in obenem nudili prostor za ustvarjanje novih povezav, projektov in sodelovanje.