O-STA

Ali je starejši delavec zaščiten in kdaj?

Kdaj delavec pridobi status starejšega delavca opredeljuje Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) v 197. členu. Ta člen določa, da delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: starejši delavec). Gre torej za delavca, ki je dopolnil 55 let.

ZDR-1 v posebnem poglavju ureja varstvo starejših delavcev, saj gre za posebno varovano kategorijo delavcev.

Kakšne so njihove pravice?

Starejši delavec ima pravico do dela s krajšim delovnim časom v primeru delne upokojitve.

Prav tako pri starejšem delavcu veljajo omejitve glede nadurnega ali nočnega dela. To je določeno v 199. členu ZDR-1. Slednje določilo določa, da starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Njegovo soglasje mora biti v pisni obliki. Poleg tega mora biti to soglasje podano pred delodajalčevo odreditvijo takega dela. Odrejanje takega dela starejšim delavcem brez njegovega pisnega soglasja je lahko sankcionirano z globo.

Starejšemu delavcu pripada tudi dodaten dopust. V skladu s 159. členom ZDR-1 ima starejši delavec pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Vendar pa ZDR-1 opredeljuje tudi pojem "delavec pred upokojitvijo". Ta pojem pa je potrebno ločiti od pojma "starejši delavec". Delavec pred upokojitvijo je delavec, ki je dopolnil 58 let. Oziroma delavec, ki mu za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe.

Za delavca pred upokojitvijo velja varstvo pred redno odpovedjo iz poslovnega razloga. Namreč delodajalec ne sme delavcu brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. In sicer vse dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Vendar pa zakon tudi določa primere, ko lahko delodajalec vseeno takemu delavcu odpove pogodbo, in sicer:

· v kolikor je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,

· je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu,

· v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi (nova ustrezna zaposlitev) in

· v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Ste starejši delavec in so vam pravice kršene? Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.