O-STA

Prevozniki - ste seznanjeni z obvezno vgradnjo pametnih tahografov v novih vozilih?

Tahograf oziroma zapisovalna naprava je nadzorna naprava za cestni transport (pravila o časih vožnje, odmorih in počitkih voznikov). Tahografe je treba vgraditi v vsa vozila nad 3,5 tone, ki prevažajo blago po cesti, in vozila, ki lahko prevažajo več kot devet oseb (vključno z voznikom), z nekaterimi izjemami.

Tahograf se uporablja za avtomatsko ali polavtomatsko prikazovanje, zapisovanje, tiskanje, hranjenje in izpisovanje podatkov o gibanju, vključno s hitrostjo teh vozil in podrobnosti o določenih obdobjih dejavnosti njihovih voznikov. Je zelo koristna merilna naprava, saj nudi podatke o voznikovem delu (dejavnost voznika, čas, trenutni čas neprekinjene vožnje,...). Ste vedeli, da prevozniki največkrat kršijo pravila glede obveznih počitkov?

Uredba (EU) št. 165/2014 določa pravila o tahografih, ki se uporabljajo v cestnem prometu. Ta je dne 15. junija 2019 uvedla pametni tahograf. Določbe te uredbe, glede pametnih tahografov, pa so prenesene v slovenski pravni red, in sicer v novelo Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) .

V skladu z novelo morajo biti nova registrirana vozila (prvič registrirana po 15. juniju 2019) opremljena s pametnimi tahografi. Obveznost vgradnje novih pametnih tahografov velja od 15. julija 2019. Tahografi v vozilih morajo biti povezani s satelitskim navigacijskim sistemom in opremljeni s tehnologijo za komunikacijo na daljavo, da olajšajo izvajanje ciljnih cestnih preverjanj.

Pametni tahograf je bil uveden predvsem z namenom zgodnjega odkrivanja morebitnega prirejanja ali zlorabe glede voznikove vožnje. Ta je namreč zasnovan tako, da zmanjša možnost manipulacije tahografov.

Pametni tahograf bo imel dodane funkcije:

· zapisovanje položaja vozila v določenih trenutkih med dnevnim časom - povezava s satelitskim sistemom za določanje lokacije vozila (GPS) s pomočjo katerega se bodo zapisovale pozicije vozila na 3 ure,

· zgodnje odkrivanje morebitnega prirejanja ali zlorabe na daljavo,

· lažji prenos podatkov kontrolnih organov s tehnologijo DRSC,

· vmesnik za povezavo z inteligentnimi prometnimi sistemi.

Uredba (EU) št. 165/2014 še določa, da morajo države EU v 15 letih od 15. junija 2019 opremiti svoje nadzorne organe za ravnanje s tako komunikacijo.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.