O-STA

Višji otroški dodatek od 1. julija 2019!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji sprejelo sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019. Posledično s tem so usklajeni višji otroški dodatek, kot tudi vsi drugi socialni in družinski transferji. Komu pripada otroški dodatek?

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pravi, da je otroški dodatek eden izmed denarnih prejemkov, ki vam lahko pripada s strani države.

Po novem je lestvica za otroški dodatek sledeča:

dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)

Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih)

Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 188,02

117,05

128,75

140,47

117,05

128,75

140,47

2

nad 188,03 do 313,37

100,08

110,63

121,12

100,08

110,63

121,12

3

nad 313,38 do 376,05

76,27

85,25

94,19

76,27

85,25

94,19

4

od 376,06 do 438,72

60,16

68,64

77,28

60,16

68,64

77,28

5

od 438,73 do 553,63

49,19

57,41

65,57

49,19

57,41

65,57

6

od 553,64 do 668,53

31,17

39,01

46,81

31,17

39,01

46,81

7

od 668,54 do 856,56

23,38

31,17

39,01

29,52

37,31

50,84

8

od 856,57 do 1.034,14

20,36

28,16

35,95

23,43

31,23

40,85

Vir: Uradni list; S K L E P o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019 (19.7.2019)

Kako je s podaljševanjem pravic iz javnih sredstev?

Nov je tudi osnovni znesek minimalnega dohodka, ki se uskladi tako, da od 1. julija 2019 znaša 402,18 eura.

Uveljavljanje otroškega dodatka lahko opravite pri centru za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Za prvo oddajo vloge morate vlogo oddati osebno. V primeru izteka pravice bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do otroškega dodatka.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.