O-STA

Razbremenitev davkov in prispevkov od regresa, pomeni vrnitev preplačanega od Fursa - ta obljublja nakazilo že do konca julija!

V kolikor je bil Vaš regres izplačan pred 4.5.2019 ste, upoštevajoč noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2H, preplačali akontacijo dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Po novem je namreč regres za letni dopust do višine povprečne plače oproščen teh davščin in prispevkov. Kdaj potemtakem dobite denar nazaj?

Zakaj vračilo?

S tem ko sta vstopili v veljavo noveli zakona, ki po novem določata, da se regres za letni dopust do višine povprečne plače razbremenili akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, se je tistim, ki ste dobili izplačan regres pred 4.5.2019 in je bila njegova višina nad 70% povprečne plače, že obračunala akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Kakšna višina regresa je še razbremenjena akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost?

Regres je po 4.5.2019 razbremenjen akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost do zneska zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Trenutno povprečna bruto plača v Sloveniji 1.729,15 evrov.

Vračila v zadnjih dneh julija!

FURS je v skladu z novelama moral do 30.6.2019 izdati odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost. FURS mora izplačila izvesti v roku 30 dni od vročitve odločb in to pomeni vračilo zavezancem v zadnjih dneh julija.

Vračilo bo nakazano na zadnji odprti TRR!

Pozorni bodite tudi na dejstvo, da bo FURS izvedel vračilo na vaš zadnji odprti TRR.

Vračila bodo deležni tudi delodajalci, ki so v zvezi z regresi izplačali prispevke za socialno varnost.

Niste dobili pravočasnega izplačila regresa?

Regres za letni dopust je potrebno nakazati zaposlenemu najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Regres pa je lahko izplačan tudi po tem datumu, vendar le če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah in kasnejšo izplačilo regresa omogoča kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca. V kolikor gre samo za likvidnostne težave podjetja mora to še vedno izplačati regres najpozneje do 1. novembra.

Izplačilo regresa v ne-denarni obliki?

Regres je upoštevajoč določene omejitve lahko izplačan tudi v ne-denarni obliki. Več o tem si preberite v Regres v nedenarni obliki - ali je dovoljen in kdaj?

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.