O-STA

Poslovni subjekt mora prijaviti tuj transakcijski račun

Poslovni subjekt mora prijaviti tuj transakcijski račun

Vsi poslovni subjekti morajo za opravljanje svoje dejavnosti imeti odprt transakcijski račun. Obveznost odprtja transakcijskega računaje opredeljena v tretjem odstavku 37. člena Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2).

V Registru transakcijskih računov (RTR) se zbirajo podatki o transakcijskih računih in o njihovih imetnikih transakcijskih računov poslovnih subjektov in fizičnih oseb.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) podatke o transakcijskih računih, odprtih v Sloveniji, pridobiva po uradni dolžnosti. Glede podatkov o finančnih računih bank, odprtih v tujini, pa so zavezanci dolžni FURS-u sporočati sami.

V kolikor potrebujete pravno pomoč glede prijave svojega transakcijskega računa v tujini povprašajte našo pravno službo. Za registracijo oziroma ustanovitev podjetja pa obiščite našo VEM točko, kjer vas bomo vodili skozi celoten postopek.

Kdaj morate prijaviti transakcijski račun iz tujine?

V kolikor pravni subjekt vpisa v Poslovni register Republike Slovenije, pri ponudnikih plačilnih storitev ni odprl transakcijskega računa, je dolžan podatke o računih, odprtih v tujini čim prej sporočiti. Poslovni subjekt mora prijaviti FURSu transakcijski račun v osmih dneh od odprtja transakcijskega oz. poslovnega računa v tujini. Namreč za prekršek neprijavljenega ali neodprtega transakcijskega računa pravni subjekt, pa tudi odgovorno osebo pravne osebe lahko doleti visoka globa. Gre za prekršek po 14.a točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2.

Predvidene globe za te prekrške se gibljejo med 800 in 30.000 EUR za poslovne subjekte in med 400 in 4.000 EUR za odgovorne osebe poslovnih subjektov.

V kolikor imate podjetje in imate odprt račun v tujini, prijavo čim prej sporočite FURS , da se izognete morebitni kazni.

Potrebujete nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.