O-STA

Osnovni plačilni račun

Kaj je osnovni plačilni račun? Kdo lahko odpre osnovni plačilni račun? Poda katerimi pogoji banka lahko zavrne odprtje osnovnega plačilnega računa? Ko imate odprt transakcijski račun, lahko razmislite o odprtju s.p.!

Osnovni plačilni račun je oblika transakcijskega oziroma plačilnega računa, ki ga predvideva Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

Svetujemo vam, da vodite dva ločena računa; račun, ki ga uporabljate v poslovni namen ter račun, ki ga uporabljate v zasebni namen - menjava banke za s.p. je preprosta.

Osnovni plačilni račun - kdo ima pravico do njega?

Osnovni plačilni račun in pravico do njega, ki jo narekuje zakon:

· potrošnik, ki zakonito prebiva v EU, vključno s potrošnikom brez stalnega naslova,

· prosilec za azil,

· potrošnik, ki mu dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, vendar njegov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč.

Ali veste kako pridobiti dovoljenje za bivanje? Pri pridobitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo vam lahko pomagamo!

Pravico do osnovnega plačilnega računa ima potrošnik ne glede na stalno prebivališče.

Katere storitve zajema osnovni plačilni račun?

Osnovni plačilni račun zajema naslednje storitve:

· storitve, ki so potrebne za odprtje, vodenje in zaprtje plačilnega računa;

· storitve, ki omogočajo polog sredstev na plačilni račun;

· storitve, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa v EU na bančnem okencu ali bankomatih med obratovalnim časom banke ali izven njega;

· izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev;

· izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij s plačilno kartico, vključno z internetnimi plačili;

· izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi, na terminalih, okencih in prek internetnih storitev banke, če to banka omogoča v okviru svojega rednega poslovanja.

Pri odprtju transakcijskega računa gre sicer za poslovno odločitev banke, ali bo z določeno fizično osebo poslovno sodelovala, ali ne. Posamezna banka lahko torej zaradi lastne poslovne politike zavrne sodelovanje z določeno fizično osebo, ki ima npr. že blokiran transakcijski račun ali ima že zapadle neizpolnjene obveznosti do banke na podlagi preteklega poslovnega sodelovanja.

Ne glede na samostojno poslovno odločitev banke glede odprtja transakcijskega računa, ima banka možnost, da zavrne prošnjo potrošnika za odprtje osnovnega plačilnega samo v zakonu določenih primerih. Banka lahko zavrne osnovni plačilni račun samo v primerih, ki so izrecno določeni z zakonom, in sicer:

· če potrošnik že ima plačilni račun pri banki v Republiki Sloveniji, ki mu omogoča uporabo plačilnih storitev, ki so na voljo v okviru osnovnega plačilnega računa;

· če potrošnik krši ali je v zadnjih treh letih kršil pogodbeno obveznost do banke;

· če ima banka informacije, da je na plačilnem računu potrošnika (to vključuje tudi osnovni plačilni račun) zaradi pomanjkanja denarnih sredstev na tem računu, vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo.

Potrebujete pravno svetovanje glede prednosti in slabosti pri odprtju s.p. ali pa registraciji podjetja d.o.o.? Pri tem vam lahko pomagajo naši pravniki. Pokličite jih na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.