O-STA

Odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj - kako to storite pravilno, da ne boste v prekršku

Odjava delavca iz zavarovanja je posledica prenehanja delovnega razmerja pri delodajalcu. Za nasvet s področja delovnega prava se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na različne načine, kot jih določa delovnopravna zakonodaja. In sicer na podlagi:

· redne, ki jo da delavec ali delodajalec,
· izredne odpovedi, ki jo da delavec ali delodajalec,
· sporazuma,
· zakona,
· sodbe sodišča,
· smrti delodajalca - fizične osebe,
· pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas pa tudi s potekom samega časa, za katerega je bila sklenjena.

Inšpektorji za delo so v letu 2018 ugotovili pogoste kršitve, ko delodajalec delavca odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj brez prejete odpovedi. Poleg slednjega tudi primere, ko datum odjave iz zavarovanj ni skladen z dano odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Kot izhaja iz Poročila Inšpektorjev RS za delo za leto 2018, so se pojavljali tudi primeri ponarejanja podpisa delavca na odpovedi.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

Pravnikom Data so pogosto zastavljena vprašanja glede pravilnega datuma odjave delavca iz socialnih zavarovanj ter kakšna dokazila so potrebna. V nadaljevanju članka so prikazani napotki pri odjavi delavca iz socialnih zavarovanj.

Odjava delavca - postopek:

Odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj se vloži na obrazcu M-2. To pomeni, odjavo iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti.

Odjava delavca se ureja na portalu e-VEM. Lahko pa tudi na točki VEM. Slednje v primeru urejanja obveznega socialnega zavarovanja za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001.

Odjava delavca se vloži, ko niso več izpolnjeni pogoji za zavarovanje, torej z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Rok za odjavo iz zavarovanj na obrazcu M-2 je osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje. Delodajalec mora hkrati z odjavo delavca predložiti na vpogled dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Kot npr. odpoved pogodbe o zaposlitvi, sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ipd.

Delodajalci so dolžni delavcem izročiti kopijo potrdila o odjavi iz zavarovanja v roku 15 dni od prenehanja delovnega razmerja. Slednje je določeno v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).

V kolikor delodajalec tega ne stori, je v prekršku. Namreč z globo od 750 eurov do 2.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki zavarovancu ne izroči kopije odjave iz zavarovanja. Z globo 450 eurov pa odgovorna oseba delodajalca.

Bi se radi izognili globam za delodajalce? Vas zanima pravilna odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.