O-STA

Kazen za kršitev GDPR je lahko zelo visoka

Kazen za kršitev GDPR je lahko zelo visoka. Kazni se lahko izognete, če pravočasno uredite področje ravnanja z osebnimi podatki v vašem podjetju in pripravite ustrezno dokumentacijo. Ali potrebujete svetovanje in dokumentacijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov? Obrnite se na naše pravne strokovnjake.

Splošna uredba o varstvu podatkov

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki določa pravila glede varstva osebnih podatkov. Poleg uredba je potrebno upoštevati tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov. Trenutno veljavni zakon je Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1), vendar se pričakuje, da bo kmalu sprejet novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP -2). Novi zakon bo omogočil Informacijskemu pooblaščencu, da v celoti izreka visoke kazni oz. upravne globe, ki jih predvideva Splošna uredba o varstvu podatkov.

Kazen oz. upravna globa po Splošni uredbi o varstvu podatkov

Kazen oz. upravne globa po Splošni uredbi o varstvu podatkov je lahko zelo visoka.

Upravna globa lahko znaša tudi celo do 4 % letnega prihodka podjetja oz. 20 milijonov evrov, odvisno od tega kateri znesek je višji.

Kazen lahko dobite, če ne pridobivate soglasje v skladu z GDPR. Kazen dobite lahko tudi v primeru, če posameznika na pregleden način ne obvestite o vseh informacijah, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov. Kazen lahko dobite tudi v primeru, če posameznika ne obvestite:

· o pravici do izbrisa,

· pravici do pozabe,

· pravici do popravka,

· pravici do dostopa do podatkov,

· pravici do omejitve obdelave,

· pravici do prenosljivosti podatkov,

· pravici do ugovora.

Za lažje kršitve znaša kazen oz. upravna globa do 2 % letnega prihodka podjetja oz. 10 milijonov evrov, odvisno od tega kateri znesek je višji. Kazen lahko npr. dobite, če zbirate in obdelujete osebne podatke, ki jih ne potrebujete.

V praksi je prav tako pomembno, da pripravite interni pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Pravilnik bo v pomoč tako zaposlenim kot tudi vašim poslovnim partnerjem, saj bodo vedeli kako in na kakšen način ravnate z osebnimi podatki znotraj podjetja.

Za pravni nasvet pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.