O-STA

Evropski dan jezikov in podelitev Evropskih in nacionalnih jezikovnih priznanj

Evropska in nacionalna jezikovna priznanja bodo prejeli izbrani projekti jutri, 25. septembra 2019, v Hiši EU na Dunajski 20 v Ljubljani. Osrednjo slavnostno prireditev za evropski dan jezikov organizira CMEPIUS skupaj z Zavodom RS za šolstvo, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, zato vljudno vabimo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter predstavnike medijev, da se nam na dogodku pridružijo.

Evropsko jezikovno priznanje je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov. Večjezičnost je ena od temeljnih evropskih vrednot in močan simbol prizadevanja Evropske unije (EU) za združenost v raznolikosti. Znanje tujih jezikov je ena od pomembnih spretnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bodo ljudje bolje pripravljeni za vstop na trg dela in bodo tako lahko čim bolj izkoristili razpoložljive priložnosti. Spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti je eden od posebnih ciljev programa Erasmus+, glavnega programa na področju izobraževanja in usposabljanja.

Aprila 2019 je CMEPIUS objavil poziv k sodelovanju za pridobitev Evropskega jezikovnega priznanja. Po postopku ocenjevanja in sklepu komisije so bile od petnajstih prejetih prijav izbrani dve Evropski jezikovni priznanji in tudi dve nacionalni.

Evropsko jezikovno priznanje prejmeta:

Osnovna šola in vrtec Apače za aktivnost Povezovanje obmejnih regij

in

Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola za aktivnost Obeležitev evropskega dneva jezikov.

Nacionalno jezikovno priznanje pa dobita:

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora za projekt Jezikovna asistentka

in

Osnovna šola Puconci za aktivnost Čezmejno sodelovanje.

Zakaj podeljujemo priznanja v okviru programa Erasmus+ četudi ne gre nujno za Erasmus+ projekte? Med drugim tudi zato, ker so študije pokazale, da vse aktivnosti, ki jih program neposredno spodbuja s pomočjo mobilnosti posameznikov in projektov na področju izobraževanja, neposredno vplivajo in krepijo tako motiviranost za učenje tujih jezikov kakor tudi znanje in poučevaje tujih jezikov. Skoraj vsi udeleženci mobilnosti poročajo o izboljšanju znanja tujega jezika, večinoma celo dveh - angleščine in jezika dežele, kjer so na mobilnosti. Enako poročajo o izboljšanju jezikovne kompetence tudi sodelujoči v projektih. Učitelji tujih jezikov pa preko udeležbe na strukturiranih tečajih in obiskov izobraževalnih institucij v tujini v naš prostor prinašajo nove dobre prakse učenja in poučevanja maternega in tujih jezikov.

Več o dogodku. (Link na dogodek: https://www.zrss.si/objava/event/osrednja-prireditev-ob-evropskem-dnevu-jezikov?instance_id=2081)