O-STA

Digitalna transformacija podjetij - do 100.000€ sredstev

Javni razpis "Digitalna transformacija podjetij" omogoča podjetjem iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, da za izvedbo digitalne transformacije pridobijo nepovratna sredstva v višini do 100.000 EUR.

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije? Pišite nam na razpisi@data.si.

Kaj je digitalizacija in digitalna transformacija?

Digitalne tehnologije so bistveno spremenile poslovni svet. Spremenili so se izvajanje poslovnih procesov, sklepanje novih partnerstev ter način komunikacije s končnimi kupci. Vendar pa velja vse, ki se na pot digitalne transformacije šele podajate opozoriti, da digitalna transformacija ni pot, ki jo prehodimo čez noč. Predstavlja dolgoročen, strateški cilj, ki ga je potrebno zastaviti skrbno in premišljeno.

Digitalizacija je torej danes nuja, saj vnaša spremembe v delovne procese, načine organizacije dela in komuniciranja. Je več kot le brezpapirno poslovanje, saj je od nje odvisen sam obstoj podjetja ali organizacije. Digitalna transformacija je celovita sprememba organizacije z uporabo informacijske tehnologije. Pripomore k boljšemu poslovanju, večji konkurenčnosti, učinkovitejšemu delu zaposlenih, znižanju stroškov, večanju zadovoljstva strank in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti.

Zakaj je digitalna transformacija aktualna?

Čeprav se vodstva podjetij vse bolj zavedajo vplivov digitalnih tehnologij na poslovanje, številna izmed njih še niso pripravljena na nove trende. Nove tehnološke rešitve prinašajo podjetjem nove možnosti, iskanje novih možnosti pa zahteva nove pristope k uporabi tehnologij. Uspešna digitalna transformacija ni pogojena zgolj s tehnološkimi kompetencami. Potrebno je znati izraziti vrednost digitalne tehnologije za organizacijo in zagotoviti ustrezno izvajanje. Raziskave kažejo, da se pri tem podjetja srečujejo s težavami koordinacije, pomanjkanja spretnosti in znanja, problemi organizacijske kulture in neučinkovitim IT.

Digitalna transformacija - Kako se jo lotiti?

Digitalna transformacija se osredotoča bolj na vprašanja "kako" in manj na vprašanja "kaj" spremeniti. Uspešna digitalna transformacija pride z oblikovanjem nove organizacije, pač pa s spreminjanjem obstoječe. Izhodišče naj bi bila vprašanja o tem kaj bo koristilo digitalno spremenjenemu poslovanju, kako lahko digitalna tehnologija spremeni izkušnje strank, interno delovanje ali poslovne modele, ipd.

Digitalna transformacija podprta z nepovratnimi sredstvi

Podjetja iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija bodo za izvedbo digitalne transformacije v podjetju lahko pridobila nepovratna sredstva v višini do 100.000 EUR. Namen javnega razpisa bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov, storitev. Eden izmed ciljev razpisa bo tudi uvedba funkcije informacijskega managerja v podjetju.

Upravičeni bodo stroški strojne opreme ter programske opreme, kakor tudi stroški zunanjih izvajalcev za usposabljanje in ostali posredni stroški.

Za sredstva bodo lahko kandidirala podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, višina subvencije pa bo 60 % celotne operacije.

Kaj so najpogostejše napake, ki jih podjetja delajo pri prijavah na tovrstne razpise?

Najpogostejša napaka, ki jo podjetja delajo pri prijavah na tovrstne javne razpise je neustrezna priprava vloge. To pripisujemo površnemu oziroma nenatančnemu branju zahtev, ki jih predpisuje javni razpis. Ne izgubljajte dragocenega časa. Ne obupajte! Data d.o.o. je tukaj zato, da vam takšne probleme razreši in vas razbremeni. Zaupajte nam vaše investicijske namere, mi pa se bomo v največji meri potrudili, da jih uresničimo!

Vabimo vas na individualno svetovanje kjer preučimo potencial za uspeh na javnem razpisu. Na osnovi vaše predstavitve projekta preverimo vstopne pogoje in možnosti za odobritev nepovratnih sredstev ter vam pomagamo pri ustvarjanju projektne dokumentacije za oddajo na razpis. Stojimo vam ob strani do zaključka projekta (priprava zahtevkov za refundacijo in poročil) in še kasneje, pri pripravi in oddaji obveznih vsakoletnih poročil.

Povečajte si torej možnosti uspeha na javnem razpisu s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije. Rezervirajte si termin za svetovanje glede izpolnjevanja pogojev določenih v javnem razpisu in pripravo dokumentacije na razpisi@data.si ali nas pokličite na 01 600 15 46.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.