O-STA

Moody's bo prevzel manjšinski delež v SynTao Green Finance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Podjetje Moody's Corporation (NYSE:MCO) je danes sporočilo, da bo prevzelo manjšinski delež v SynTao Green Finance (STGF), vodilnemu ponudniku vsebin in analiz o okoljevarstvenih in družbenih standardih ter standardih odgovornega upravljanja podjetij (ESG), ki nudi svoje storitve na Kitajskem, kjer ima tudi sedež.

STGF nudi podatke in ocene ESG, preverjanje zelenih obveznic in zelene finančne rešitve za finančne inštitucije in korporacije na Kitajskem. Podjetje ima vodilno vlogo pri ESG standardih ter svetuje oblikovalcem politik na tem področju. Podatki podjetja STGF zajemajo javne kitajske družbe, izdajatelje obveznic in makro razvojne trende standardov ESG. STGF je bilo prvo kitajsko podjetje, ki je podpisalo Načela za odgovorno investiranje Združenih narodov (UNPRI) kot ponudnik storitev, in je prvi odobreni preveritelj zelenih obveznic neprofitne organizacije Climate Bonds Initiative na Kitajskem ter hkrati edini preveritelj kitajskih zelenih obveznic v sklopu prvega svetovalnega sveta Načel zelenih in družbenih obveznic mednarodne organizacije International Capital Markets Association (ICMA). Prav tako je tudi ustanovitelj kitajskega družbeno investicijskega foruma China Social Investment Forum.

Naložba v STGF se sklada s trajno globalno zavezo podjetja Moody's k promoviranju transparentnih standardov za ocenjevanje tveganj ESG. Glede na lokalni kontekst naložba krepi prisotnost in vlogo podjetja Moody's na Kitajskem in tamkajšnjih finančnih trgih s poudarkom na podpiranju dolgoročne in trajnostne rasti in na prispevku k zdravemu razvoju trgov ESG.

"Od ustanovitve dalje je STGF utrdil svojo pozicijo na Kitajskem kot lokalni ponudnik postavljanja standardov in vodilna domača platforma za vsebine in analize ESG. Sklopi podatkov podjetja STGF, ki so specifični za Kitajsko, nudijo priložnosti za okrepitev globalne raziskave in podatkov ESG podjetja Moody's," je dejal Hao Shi, izvršni direktor podjetja Moody's za regionalno upravljanje na Kitajskem. "Skupaj se bomo trudili izkoristiti naše posamezne prednosti in zmožnosti, da bi tako zagotovili nabor rešitev za potrebe ESG vlagateljev in izdajateljev, vključno s skupnimi raziskavami, razvojem izdelkov in tehničnim sodelovanjem."

"Upoštevajoč tako globalne standarde ESG kot posebne značilnosti kitajskega trga, je STGF razvilo učinkovite metodologije ESG za Kitajsko ter tako zbralo obširni obseg podatkov," je dejal Peiyuan Guo, predsednik odbora direktorjev podjetja STGF. "Naložba podjetja Moody's bo pomagala, da podjetje STGF pospeši svoj zbiranje podatkov ter izboljša storitve za udeležence kitajskega trga. Navdušeni smo nad sodelovanjem z Moody's in veselimo se prihodnjega povezovanja."

Dogovor nadgrajuje nedavne prevzeme podjetja Moody's - prevzem večinskega deleža podjetja Vigeo Eiris, vodilnega globalnega ponudnika raziskav, podatkov in ocenjevanj ESG, in podjetja Four Twenty Seven, Inc., vodilnega na področju klimatskih podatkov in analiz tveganja.

Pogoji transakcije niso bili razkriti, dogovor pa ne bo imel bistvenega vpliva na finančne rezultate podjetja Moody's za leto 2019. Postopek prevzema naj bi bil zaključen do začetka novembra letos.

O PODJETJU MOODY'S CORPORATION

Moody's je bistveni sestavni del kapitalskega trga, saj nudi bonitetne ocene, vsebine raziskav, sredstva in analize, ki prispevajo k transparentnim in integriranim finančnim trgom. Moody's Corporation (NYSE: MC​O) je matična družba podjetja Moody's Investors Service, ki nudi bonitetne ocene in raziskave, ki zajemajo dolžniške instrumente in vrednostne papirje, ter podjetja Moody's Analytics, ki nudi najnovejšo programsko opremo, svetovalne storitve in raziskave za bonitetne in ekonomske analize ter obvladovanje finančnega tveganja. Moody's Corporation, ki je sporočilo prihodke v višini 4,4 milijard ameriških dolarjev za leto 2018, zaposluje približno 13.200 ljudi po vsem svetu in ohranja svojo prisotnost v 44 državah. Dodatne informacije so na voljo na www.moodys.com.

Za več informacij o pristopu podjetja Moody's do ESG obiščite www.moodys.com/esg.

Trud za okoljsko trajnostno prihodnost je ključni del pristopa podjetja Moody's do korporativne družbene odgovornosti. Za več informacij obiščite www.moodys.com/csr.

Izjava o "varnem pristanu" na podlagi dopolnjenega zakona o zasebnih tožbah glede vrednostnih papirjev iz leta 1995 (Private Securities Litigation Reform Act)

Sporočilo za javnost vsebuje določene izjave o prihodnosti glede pričakovanih izidov in prihodnjih načrtov podjetja Moody's, ki sodijo pod določila t.i. "varnega pristana", kot jih določa ameriški zakon o zasebnih tožbah glede varnostnih papirjev iz leta 1995, ter so podvržene tveganjem in negotovostim. Tovrstne izjave o prihodnosti lahko prepoznamo po besedah, kot so "verjame", "pričakuje", "predvideva", "namerava", "načrtuje", "bo", "napoveduje", "potencialen", "nadaljuje", "strategija", "stremi k", "cilj", "napoveduje", "projicira", "ocenjuje", "bi moral", "bi lahko", "morda", ali zanikanih oz. kakršnihkoli drugih oblikah tovrstnih izrazov ter podobnih izrazov. Takšne izjave in druge informacije v tem sporočilu za javnost temeljijo na trenutnih podatkih (razen kadar je označeno drugače) in podjetje ne sprejema nobene obveznosti (niti ne namerava), da bi moralo javno obdelati, nadgraditi ali popraviti te izjave na podlagi novih informacij ali okoliščin zaradi posledic nadaljnjih dogodkov, spremenjenih pričakovanj ali drugih faktorjev, razen v primeru, ko to zahteva veljavni zakon ali regulacije. Na podlagi določb "varnega pristana", skladnih z zakonom o zasebnih tožbah glede vrednostnih papirjev, podjetje prepoznava primere faktorjev, tveganj in negotovosti, ki lahko (morda bistveno) spremenijo rezultate, omenjene v teh izjavah o prihodnosti. Ti faktorji, tveganja in negotovosti so lahko med drugim motnje kreditnega trga ali gospodarske upočasnitve, ki lahko vplivajo na obseg dolga in drugih vrednostnih papirjev, izdanih na domačih in/ali tujih trgih, drugi faktorji, ki imajo lahko podoben vpliv, kot so regulacija, problematika kreditne kakovosti, spremembe obrestnih mer in druga nihanja na finančnih trgih (takšna nihanja so lahko posledica negotovosti, ko se podjetja oddaljujejo od LIBOR obrestne mere in Združeno kraljestvo zapušča EU), faktorji, kot so obseg združevanj in prevzemov podjetij v ZDA in drugod po svetu, nepredvidljivi učinki in morebitne stranski učinki delovanja tujih vlad in ameriške vlade na kreditne trge, mednarodne trgovinske in ekonomske politike, vključno s tistimi, ki uravnavajo carine in trgovinske meje, pomisleki na trgu, ki vplivajo na našo verodostojnost ali spreminjajo mnenje trga o integriteti in uporabnosti ocen neodvisnih bonitetnih agencijah, vpeljava konkurenčnih izdelkov ali tehnologij drugih podjetij, konkurenčna podjetja in/ali stranke, ki vršijo pritisk na cene, uspešnost razvoja novih izdelkov in globalne širitve, vpliv regulacij, kot jih izvaja organizacija NRSRO, ter potencialna nova ameriška lokalna in državna zakonodaja in regulacije, vključno z določbami v zakonu o reformi Dodd-Frank Wall Street in varstvu potrošnikov (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ali "Dodd-Frank") in regulacijami, ki izhajajo iz tega zakona, potencial za naraščajočo konkurenčnost in regulacijo v EU in drugih tujih pristojnih enotah, izpostavljenost sodnim sporom na podlagi naših mnenj o ocenah ali vsem drugim tožbam, vladnim in regulativnim postopkom in preiskavam, ki lahko občasno doletijo podjetje, določbe v zakonodaji Dodd-Frank, ki spreminjajo standarde sklicevanja, ter EU regulacije, ki spreminjajo standarde objektivne odgovornosti, veljavne za bonitetne agencije, na način, ki je škodljiv za te agencije, določbe EU regulacij, ki nalagajo dodatne postopkovne in vsebinske pogoje za določitev cen storitev, in širitev nadzorne pristojnosti v smeri vključevanja ocen izven EU, ki se uporabljajo za regulativne namene, morebitna izguba ključnih zaposlenih, napake ali okvare pri našem poslovanju ali infrastrukturi, kakršnekoli šibke točke v primeru kibernetskih groženj ali drugih kibernetskih pomislekov, posledice kateregakoli pregleda pobud podjetja glede globalnih davčnih načrtov s strani pristojnih davčnih organov, izpostavljenost morebitnim kazenskim sankcijam ali civilnopravnim sredstvom v primeru, da podjetje krši tuje in ameriške zakone ter pravila, ki veljajo v pristojnih enotah, kjer podjetje deluje, vključno z zakoni o zaščiti podatkov in zasebnosti, kazenskimi zakoni, protikorupcijskimi zakoni in lokalnimi zakoni, ki prepovedujejo podkupovanje vladnih uslužbencev, vpliv združitev in prevzemov ali drugih poslovnih kombinacij in zmožnost podjetja, da uspešno integrira prevzeta podjetja, valutna nihanja, stopnja prihodnjih denarnih tokov, stopnja kapitalnih naložb, zmanjšanje povpraševanja finančnih institucij po sredstvih za obvladovanje kreditnih tveganj. Vsi ti faktorji, tveganja in negotovosti ter druga tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročila, da bi se dejanski rezultati podjetja Moody's bistveno razlikovali od tistih, ki so predvideni, izraženi, napovedani ali nakazani v teh izjavah o prihodnosti, so podrobneje predstavljeni v poglavju Faktorji tveganja ("Risk Factors") v 1. delu, pod postavko 1A, letnega poročila podjetja po formi 10-K za leto 2018 in v drugih občasnih prijavah podjetja ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) ali v drugih gradivih. Delničarje in vlagatelje opozarjamo, da lahko pojav kateregakoli od teh faktorjev, tveganj in negotovosti bistveno spremeni dejanske rezultate podjetja Moody's, da se tako razlikujejo od izraženih, predvidenih ali nakazanih rezultatov v teh izjavah o prihodnosti, kar lahko pomembno in negativno vpliva na poslovanje, rezultate dejavnosti in finančno stanje podjetja. Občasno se lahko pojavijo tudi novi faktorji, ki jih podjetje ne more predvideti, prav tako pa tudi ne more oceniti morebitnega učinka teh novih faktorjev na lastno poslovanje.

Oglejte si izvorno različico na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005559/en/


Kontakti


Za Moody's:
SHIVANI KAK
Za vlagateljska povpraševanja pri Moody's
+1 212-553-0298
Shivani.kak@moodys.com
ALI
MICHAEL ADLER
Moody's - Stiki z javnostjo
+1 212-553-4667
Michael.adler@moodys.com
ALI
GEORGE ZHU
Moody's - Stiki z javnostjo
+86 138 1057 0262
george.zhu@moodys.com


Vir: Moody's Corporation Investor Relations